Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός για κατασκευή μηχανήματος προσθετικής κατασκευής τεχνολογίας εξώθησης πολυμερούς (Fused filament fabrication)

Dialynas Emmanouil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/24941490-FB5B-4433-B2DF-B931FDBCBA01
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουήλ Διαλυνάς, "Σχεδιασμός για κατασκευή μηχανήματος προσθετικής κατασκευής τεχνολογίας εξώθησης πολυμερούς (Fused filament fabrication)", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90432
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εξέλιξη των τεχνολογιών γρήγορης προτυποποίησης των τελευταίων δεκαετιών έχουν δημιουργήσει μια καινούργια αγορά που είναι γνωστή ως 3D printing. Πολλές εταιρίες έχουν εκμεταλλευτεί τη λήξη αρκετών πατεντών των τελευταίων ετών και έχουν εξελίξει πολλές διαφορετικές τεχνολογίες τρισδιάστατης εκτύπωσης. Μια από τις πιο ευρέως διαδεδομένες στο κοινό είναι η κατασκευή με εξώθηση τηγμένου νήματος υλικού πολυμερούς γνωστή και ως Filament Fusion Fabrication (FFF). Αν και πλέον υπάρχει πληθώρα εταιριών που σχεδιάζουν και κατασκευάζουν εκτυπωτές FFF σε κάθε εύρος τιμών και ποιότητας, η παρούσα εργασία αποτελεί τα σχέδια ενός πρότυπου μηχανήματος τύπου FFF που μπορεί να εισέλθει στον κλάδο και να αποκτήσει μερίδιο της αγοράς. Ο τρισδιάστατος σχεδιασμός έγινε σε υπολογιστικό πρόγραμμα CAD. Στόχος ήταν η δημιουργία ενός σύγχρονου σχετικά μικρού τρισδιάστατου εκτυπωτή τύπου desktop που να παρέχει όλες τις λειτουργίες που αποτελούν ένα ποιοτικό μηχάνημα αλλά και να διαφοροποιηθεί αρκετά από την αγορά κυρίως στο κομμάτι της ευθυγράμμισης του τραπεζιού κατασκευής. Συνολικά, σχεδιάστηκαν 50 εικονικά κομμάτια διαφόρων λειτουργιών και υλικών τα οποία αποτελούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία κατασκευής του εκτυπωτή. Συνδέθηκαν μεταξύ τους κατάλληλα όπως και στην πραγματικότητα για την κατασκευή μιας πλήρως λειτουργικής δομής που κινείται και παρουσιάζεται ρεαλιστικά. Παράλληλα, στην εργασία γίνεται ανάλυση όλων των βασικών λειτουργιών ενός πρότυπου εκτυπωτή τύπου FFF για την καλύτερη επεξήγηση της κατασκευής του. Σαν αποτέλεσμα υπήρξε η δημιουργία εξαγόμενου τρισδιάστατου αρχείου ολόκληρης της διάταξης, φωτορεαλιστικές φωτογραφίες, προσομοιώσεις θερμικών ροών και πολλαπλά μηχανολογικά σχέδια κατασκευής και συναρμολόγησης του εξοπλισμού μεταξύ του. Τα σχέδια αυτά θα αποτελέσουν την βάση για την κατασκευή του μηχανήματος στο άμεσο μέλλον για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά