Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ολοκληρωμένο σύστημα ειδοποίησης μέσω παρακολούθησης οπτικής εστίασης σε ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες

Kanakis Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1712C101-4993-4CE2-BD98-1C63D2B10C8B
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Κανάκης, "Ολοκληρωμένο σύστημα ειδοποίησης μέσω παρακολούθησης οπτικής εστίασης σε ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90449
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό να παρέχει μία διευκόλυνση στον τρόπο ζωής των ασθενών με κινητικές δυσκολίες. Ειδικότερα, η ασθένεια της Πλάγιας Μυατροφικής Σκλήρυνσης (ALS) αποτελεί την πιο επώδυνη νόσο του κινητικού νευρώνα. Άνθρωποι που προσβάλλονται από αυτή την ασθένεια χάνουν μόνιμα την κινητικότητα των μυών τους και ως εκ τούτου αντιμετωπίζουν καθημερινά πολλά προβλήματα διαβίωσης. Για τον λόγο αυτό προκύπτει η ανάγκη εικοσιτετράωρης παρουσίας φροντιστή δίπλα στους ασθενείς για την κάλυψη της θεραπείας, της διατροφής και της προσωπικής τους υγιεινής.Μία αναπόφευκτη συνέπεια της νόσου ALS είναι η ατροφία των φωνητικών χορδών. Αυτή η κατάσταση φέρνει ως αποτέλεσμα την αδυναμία του ασθενούς να ειδοποιήσει τον φροντιστή του για επείγουσα ανάγκη. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ο κίνδυνος αυξάνεται, διότι σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ο φροντιστής αδυνατεί να παρατηρήσει αν ο ασθενής τον έχει ανάγκη. Έτσι προκύπτει η ανάγκη του ασθενούς να εκφράσει μία κραυγή βοήθειας.Ο στόχος αυτής της διπλωματικής είναι να δημιουργηθεί αυτή η κραυγή βοήθειας μέσω της κίνησης των ματιών του ασθενούς. Το τελικό προϊόν της παρούσας διπλωματικής θα μπορεί να λειτουργεί σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού με κατάλληλους οπτικούς αισθητήρες καθώς και να προσαρμόζεται στις αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες του κάθε χώρου.Η υλοποίηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας βασίζεται στην τεχνολογία εντοπισμού ματιών (Eye Tracking) και στην τεχνολογία των ενσωματωμένων συστημάτων (Embedded Systems). Πιο συγκεκριμένα, στην τεχνολογία εντοπισμού ματιών συμπεριλαμβάνονται η ψηφιακή επεξεργασία εικόνας (Image Processing), η αναγνώριση προσώπου (Face Recognition) και η υπολογιστική όραση σε πραγματικό χρόνο (real-time Computer Vision). Τέλος, στα ενσωματωμένα συστήματα συμπεριλαμβάνονται ο χειρισμός περιφερειακών εισόδου και εξόδου (General Purpose Input/Output - GPIO) και ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός (Object-Oriented Programming).Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας υλοποιήθηκε αλγόριθμος που αναγνωρίζει την προδιαγεγραμμένη αλληλουχία ανοίγματος, κλεισίματος και διατήρησης της κατεύθυνσης των οφθαλμών του ασθενούς. Κατά την αναγνώριση της εκάστοτε αλληλουχίας, ενεργοποιούνται αντίστοιχα ηχητικά σήματα ειδοποίησης.Η κύρια συσκευή είναι σε μέγεθος ενός συμβατικού smartphone, και περιέχει έναν μικροεπεξεργαστή Raspberry Pi, ηχεία, λαμπτήρες LED και δύο κάμερες υπολογιστή (webcams) και θα μπορεί να εγκατασταθεί σε Ιδρύματα Φροντίδας των ασθενών με ALS, σε Νοσοκομεία, σε γηροκομία και σε σπίτια.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά