Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μιμητικός αλγόριθμος για το πρόβλημα δρομολόγησης και χρονικού προγραμματισμού φορτηγών πλοίων βιομηχανικού φορτίου και ελεύθερων φορτηγών πλοίων ξηρού φορτίου

Kalivouris Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/80CB45DB-CD5D-4A90-96C3-E9FC52D1FF40
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Καλιβούρης, "Μιμητικός αλγόριθμος για το πρόβλημα δρομολόγησης και χρονικού προγραμματισμού φορτηγών πλοίων βιομηχανικού φορτίου και ελεύθερων φορτηγών πλοίων ξηρού φορτίου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελ https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90484
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία αφορά την εφαρμογή ενός υβριδικού γενετικού αλγόριθμου στο πρόβλημα δρομολόγησης και χρονικού προγραμματισμού φορτηγών πλοίων βιομηχανικού φορτίου και ελεύθερων φορτηγών πλοίων ξηρού φορτίου. Η ναυτιλιακή εφοδιαστική αλυσίδα και οι θαλάσσιες μεταφορές στηρίζουν σημαντικά εδώ και πολλά χρόνια το παγκόσμιο εμπόριο κάτι που οδήγησε στην ανάγκη βελτιστοποίησης τους ώστε να γίνονται με όσο το δυνατό πιο αποδοτικό τρόπο. Η εργασία αναφέρεται στη δρομολόγηση και το χρονικό προγραμματισμό δύο τύπων θαλάσσιων μεταφορών. Στη μεταφορά βιομηχανικού φορτίου, που συναντάται όταν ο ιδιοκτήτης του φορτίου ελέγχει το στόλο των πλοίων και προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει το κόστος μεταφοράς του και σε εκείνη των ελεύθερων φορτηγών πλοίων ξηρού φορτίου ,στην οποία τα πλοία κινούνται ανάλογα με τα διαθέσιμα φορτία, εκτελώντας ένα συνδυασμό προαιρετικών και επιτακτικών συμβολών με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Το πρόβλημα μοντελοποιείται ως ένα πρόβλημα διανομής και παραλαβή προϊόντων μέσα σε δεδομένα χρονικά περιθώρια με χρήση των κατάλληλων περιορισμών χωρητικότητας, συμβατότητας φορτίων – πλοίων , ροής μονοπατιού, χρονικών παραθύρων και διάρκειας της κάθε διαδρομής. Για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος δρομολόγησης και χρονικού προγραμματισμού χρησιμοποιείται αλγόριθμος που συνδυάζει ένα γενετικό αλγόριθμο με κάποιο αλγόριθμο τοπικής αναζήτησης. Η χρήση του μιμητικού αλγορίθμου γίνεται καθώς με αυτό το τρόπο συνδυάζεται η δύναμη ενός γενετικού αλγόριθμου με τη ταχύτητα μίας μεθόδου τοπικής αναζήτησης . Όσον αφορά το γενετικό αλγόριθμο πέρα από διασταύρωση των γονιδίων γίνεται κάποια μετάλλαξη στα γονίδια ώστε να βελτιωθεί όσον το δυνατόν περισσότερο η λύση που δίνεται στον αλγόριθμο τοπικής αναζήτησης, αποτέλεσμα του οποίου είναι μία βελτιωμένη λύση του προβλήματος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά