Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χρηματοδότηση και διοίκηση νεοφυών επιχειρήσεων

Glampedaki Niki

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/611C95B7-F8D9-4665-910B-7EC552241309
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νίκη Γλαμπεδάκη, "Χρηματοδότηση και διοίκηση νεοφυών επιχειρήσεων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90508
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετάει το οικοσύστημα των startup επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με αφορμή την ανοδική πορεία που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια, ως μία σημαντική υποστήριξη της χώρας κατά την έξοδό της από την πολυετή οικονομική κρίση. Αρχικός στόχος της διπλωματικής είναι η ανάλυση της έννοιας των startup επιχειρήσεων και των χαρακτηριστικών που τις κάνουν να ξεχωρίζουν, καθώς και των συνθηκών κάτω από τις οποίες εμφανίστηκαν στο προσκήνιο της ελληνικής αλλά και της διεθνούς αγοράς. Βασικότερο στόχο της διπλωματικής αποτελεί η επεξήγηση της διαδικασίας μετάβασης από μία καινοτόμα ιδέα στην ανάπτυξη μίας επιτυχούς startup επιχείρησης. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσα από την ανάπτυξη ενός οδηγού για την σχεδίαση αποτελεσματικών στρατηγικών πλάνων, την εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών διοίκησης και την εξασφάλιση των αναγκαίων οικονομικών πόρων για την βιωσιμότητα της επιχείρησης από διάφορες πηγές χρηματοδότησης ή προγράμματα υποστήριξης. Ένα σωστά σχεδιασμένο στρατηγικό πλάνο απαντάει στα ερωτήματα «τι προϊόν ή υπηρεσία θα παρέχει η επιχείρηση», «σε ποιους απευθύνεται», «ποιες είναι οι δυνατότητες της και ποιες οι αδυναμίες της», «ποιες είναι οι ευκαιρίες και ποιες οι απειλές», «ποιοι είναι οι στόχοι της και πως θα τους πετύχει». Οι σύγχρονες πρακτικές διοίκησης αποσκοπούν στην ορθή οργάνωση της επιχείρησης, στην διαχείριση και τον συντονισμό του ανθρώπινου δυναμικού της, στην εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής παραγωγικότητας, στην επαναξιολόγηση και στην σταδιακή ανάπτυξη της επιχείρησης. Παράλληλα, η εργασία διερευνά το ρόλο και τη θέση των startup επιχειρήσεων στην Ελλάδα σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία που προέκυψαν για τα έτη 2017 – 2021.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά