Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Υλοποίηση και συγκριτική ανάλυση αλγορίθμων εμπνευσμένων από τη φύση για το πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων με περιορισμό χωρητικότητας και χρόνους εξυπηρέτησης πελατών

Pappas Xenofon

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B52BD336-B739-461F-854B-B1AD3F891ADA
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ξενοφών Παππάς, "Υλοποίηση και συγκριτική ανάλυση αλγορίθμων εμπνευσμένων από τη φύση για το πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων με περιορισμό χωρητικότητας και χρόνους εξυπηρέτησης πελατών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90552
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της τρέχουσας διπλωματικής είναι η υλοποίηση και συγκριτική ανάλυση αλγορίθμων εμπνευσμένων από τη φύση για το πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων με περιορισμό χωρητικότητας και χρόνους εξυπηρέτησης πελατών. Το Πρόβλημα Δρομολόγησης Οχημάτων αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά προβλήματα της Συνδυαστικής Βελτιστοποίησης. Το πρόβλημα εξετάζει τη βέλτιστη δρομολόγηση οχημάτων κατά την παράδοση ή/και παραλαβή προϊόντων στους/από τους πελάτες, σε δεδομένη χρονική περίοδο, στα πλαίσια επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Κατά την εκπόνηση της παρούσας εργασίας υλοποιούνται αλγόριθμοι βασισμένοι στη συμπεριφορά, στους εξελικτικούς μηχανισμούς, καθώς και στις διεργασίες της φυσική επιλογής.Συγκεκριμένα, οι αλγόριθμοι που υλοποιούνται επικεντρώνονται στην νοημοσύνη σμήνους. Τα συστήματα νοημοσύνης σμήνους αποτελούνται από έναν πληθυσμό απλών οντοτήτων που αλληλοεπιδρούν τοπικά μεταξύ τους και με το περιβάλλον τους για να εκτελέσουν κάποια ενέργεια. Οι οντότητες λειτουργούν αυτόνομα αλλά εμφανίζουν μια συλλογική συμπεριφορά, έχοντας ελάχιστους βασικούς κανόνες. Στην συνέχεια οι αλγόριθμοι εφαρμόζονται σε διάφορα σετ δεδομένων για το πρόβλημα δρομολόγησης, όπου ελέγχεται η αποτελεσματικότητά τους. Τέλος, μετά την υλοποίηση, συγκρίνονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν για καθέναν από τους αλγορίθμους ώστε να προκύψει ο αποτελεσματικότερος για την επίλυση του προβλήματος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά