Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας για την ενίσχυση των διαδικασιών της εκπαιδευτικής ρομποτικής

Goumenakis Epameinondas

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/AEF8BEF1-DFFF-41EE-A208-B54AD9617D18
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Επαμεινώνδας Γουμενάκης, "Εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας για την ενίσχυση των διαδικασιών της εκπαιδευτικής ρομποτικής", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90565
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια η μεθοδολογία STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) και η εκπαιδευτική ρομποτική κερδίζουν σταδιακά έδαφος στα προγράμματα σπουδών των σχολείων όλων των βαθμίδων αλλά και σε εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Ένα σημαντικό πρόβλημα που έχει παρατηρηθεί είναι η αδυναμία κατανόησης εκ μέρους των μαθητών, βασικών λειτουργιών των εκπαιδευτικών διατάξεων, κυρίως λόγω της έλλειψης εξοικείωσης με τις σχετικές διατάξεις. Παράλληλα, το σχετικά αυξημένο κόστος τους, σε συνδυασμό με τον περιορισμένο διδακτικό χρόνο, καθιστά απαγορευτική την κτήση ικανού αριθμού διατάξεων που θα καλύπτει το σύνολο των εκπαιδευόμενων. Καθίσταται αναγκαία η ύπαρξη ενός συμπληρωματικού εργαλείου που θα μπορεί να απαντήσει στις παραπάνω προκλήσεις.Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, αναπτύχθηκε ως συμπληρωματικό εργαλείο μιας υπάρχουσας διάταξης STEM, μια εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας. Η εφαρμογή επιτρέπει στους μαθητές αλλά και στους εκπαιδευτές να αλληλοεπιδράσουν με εικονικά μοντέλα των υπαρχόντων συσκευών, να μάθουν πληροφορίες για αυτά, έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα να τα τοποθετήσουν στον πραγματικό κόσμο. Μέσω της παραπάνω διαδικασίας, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να περιεργαστούν με έναν εύκολο και κατανοητό τρόπο τις εκπαιδευτικές διατάξεις και να μειώσουν το χρόνο που χρειάζεται να αποκτήσουν τις σχετικές δεξιότητες ώστε να υλοποιήσουν μαθησιακά σενάρια που σχετίζονται με την εκπαιδευτική ρομποτική. Παράλληλα η ύπαρξη των ψηφιακών μοντέλων μειώνει την ανάγκη για μεγάλο πλήθος σχετικών διατάξεων, καθώς ένα μεγάλο μέρος της σχετικής προεργασίας θα μπορεί να γίνει στον εικονικό κόσμο. Η σχετική εφαρμογή αναπτύχθηκε σε περιβάλλον Android.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά