Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός της αμφίδρομης ροής ισχύος μεταξύ ηλεκτρικών οχημάτων και δικτύου: τεχνολογία V2G

Giagkos Andreas

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/60C38FFD-2182-41B9-A8ED-048A406E5B17
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ανδρέας Γιάγκος, "Βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός της αμφίδρομης ροής ισχύος μεταξύ ηλεκτρικών οχημάτων και δικτύου τεχνολογία V2G", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90579
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια, η αυξανόμενη ανησυχία που προκαλεί η Παγκόσμια κλιματική αλλαγή αλλά και η συνεπακόλουθη ανάγκη για την διατήρηση των συμβατικών ενεργειακών αποθεμάτων, έχει στρέψει τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες στην προώθηση και βελτίωση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων (υβριδικών και μη-). Ωστόσο, η αλλαγή της κατεύθυνσης αυτής προς την ηλεκτροκίνηση, επιφέρει μία πρόσθετη πρόκληση στον τομέα εφαρμογής των ηλεκτρικών δικτύων: Τα νέα αυτά ηλεκτρικά δίκτυα θα κληθούν να διαχειριστούν με βέλτιστο τρόπο το διαθέσιμο ηλεκτρικό φορτίο των οχημάτων ανά ημέρα.Η τεχνολογία αμφίδρομης ροής ισχύος μεταξύ οχημάτων-δικτύου «Vehicle-to-Grid, V2G», περιγράφει μία (κατά κάποιο τρόπο) συνδεσμολογία όπου ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρίες (BEV), υβριδικά οχήματα (PHEV) ή ηλεκτρικά οχήματα με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου, επικοινωνούν με το ηλεκτρικό δίκτυο (συμβατικό ή με χρήση ΑΠΕ), πουλώντας υπηρεσίες ανταπόκρισης στην ζήτηση. Με άλλα λόγια, τα οχήματα αυτά ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης τους και τους στόχους της βέλτιστης αξιοποίησης ενέργειας (π.χ. φόρτιση οχημάτων, μηδενική ζήτηση από το δίκτυο), προσφέρουν ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο ή μειώνουν το ρυθμό φόρτισής τους.Στα ανωτέρω πλαίσια, η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στην ανάδειξη των προτερημάτων της τεχνολογίας «V2G», μέσω της ανάπτυξης ενός αλγορίθμου βελτιστοποίησης της κατανομής φόρτισής τους. Ειδικότερα, ο αλγόριθμος αυτός θα συμβάλει στην ομαλότερη λειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου, όπου θα επιβλέπει α) τα οχήματα που θα δύναται να φορτίζουν, β) τα οχήματα που θα δύναται να εκφορτίζουν και γ) τις ανάγκες ζήτησης/προσφοράς δικτύου ανά ημέρα. Ο αλγόριθμος που αναπτύχθηκε για την κατανομή του επιπρόσθετου φορτίου των ηλεκτρικών οχημάτων με στόχο την ελαχιστοποίηση της ζητούμενης ισχύος κατά τις ώρες αιχμής, κατάφερε να βελτιστοποιήσει την λειτουργία φόρτισης/αποφόρτισης σε 215 οχήματα των οποίων το φορτίο κλήθηκε να καλύψει ο υποσταθμός των Βρυσών (case study) στον Δήμο Αποκορώνου. Συγκεκριμένα, κατάφερε να περιορίσει την αύξηση του φορτίου αιχμής (σε μία τυπική ημέρα, Κυριακή του έτους 2020) στα 48 kW ενώ χωρίς την ύπαρξή του και της τεχνολογίας V2G η αύξηση θα ήταν 2080 kW. Σημαντική επιτυχία αποτέλεσε το γεγονός ότι το μέγιστο ημερήσιο φορτίο είναι ίσο με αυτό της περίπτωσης που δεν υπάρχει κανένα ηλεκτρικό όχημα στην περιοχή, φανερώνοντας την άριστη εφαρμογή του αλγορίθμου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά