Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Στρατηγικές κατανομής συνδυασμένων πύρων

Tsioras Christos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/45874011-B8D3-4B55-9069-555C0B8109B1
Έτος 2021
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρήστος Τσιώρας, "Στρατηγικές κατανομής συνδυασμένων πύρων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90674
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία αναπτύσσονται κάποιες μελέτες σχετικά με το πρόβλημα κατανομής στόχων και πυραύλων. Αρχικά γίνεται μία μικρή αναφορά πάνω στον ορισμό του βασικού προβλήματος, που απασχολεί την κατανομή στόχων και πυραύλων. Η παρούσα διπλωματική εργασία απαρτίζεται από τρία κεφάλαια, τα οποία εξετάζουν το πρόβλημα κατανομής στόχων και πυραύλων από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται τα βασικά στοιχεία, που απαρτίζουν το συγκεκριμένο πρόβλημα. Τέτοια στοιχεία είναι τα χαρακτηριστικά, που διαθέτει τόσο ο επιτιθέμενος όσο και ο αμυνόμενος. Επίσης αναλύονται τα χαρακτηριστικά, που διαθέτουν οι στόχοι και αυτά τα χαρακτηριστικά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία κατανομής πυραύλων. Έπειτα γίνεται μία αναφορά σχετικά με το σενάριο της μάχης, που εξετάζει το πρόβλημα κατανομής στόχου και το συγκεκριμένο σενάριο βασίζεται πάνω στην αρχή της αμοιβαίας ανίχνευσης. Τα δύο τελευταία στοιχεία, που αναλύονται στο πρώτο κεφάλαιο είναι οι πληροφορίες, που μπορεί να κατέχουν οι δύο αντίπαλες δυνάμεις και τα μέτρα αποτελεσματικότητας, που ορίζονται πριν την έναρξη της μάχης προκειμένου να αξιολογηθεί το αποτέλεσμα της κατανομής, που έχει γίνει. Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με το πρόβλημα της κατανομής στόχων – πυραύλων και αναλύει διάφορες καταστάσεις. Μερικές από τις καταστάσεις, που εξετάζει είναι όταν ο επιτιθέμενος διαθέτει την τελευταία κίνηση, όταν ο αμυνόμενος έχει την τελευταία κίνηση, όταν ο επιτιθέμενος επιτίθεται εναντίον του συστήματος άμυνας του εχθρού, όταν και οι δύο πλευρές (επιτιθέμενος - αμυνόμενος) χρησιμοποιούν στρατηγικές αξιολόγησης των ζημιών τους. Επιπροσθέτως στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται στρατηγικές, οι οποίες είναι προσανατολισμένες στον επιτιθέμενο και στρατηγικές όπου ο αμυνόμενος και ο επιτιθέμενος εξετάζονται κάτω από ειδικές καταστάσεις. Τέλος το συγκεκριμένο κεφάλαιο εξετάζει τις στρατηγικές άμυνας, που χρησιμοποιούνται εναντίον ενός στόχου – σημείο. Στο τελευταίο κεφάλαιο εξετάζονται άλλου είδους στρατηγικές κατανομής στόχων και πυραύλων. Μία απ’ αυτές είναι οι στρατηγικές, οι οποίες περιλαμβάνουν ομοιώματα και εξετάζονται από το πρίσμα και των δύο πλευρών. Επίσης εξετάζονται οι στρατηγικές, οι οποίες περιλαμβάνουν στόχους ευκαιρίας και μάλιστα με τρόπο είτε τυχαίο είτε διαδοχικό. Επίσης εξετάζονται οι στρατηγικές με συγκεκριμένες παραδοχές στόχου, όπως η μείωση της αξίας του στόχου καθώς περνάει ο χρόνος ή οι στόχοι που συμπληρώνουν άλλους στόχους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά