Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη λογισμικού αυτοματοποιημένης δημιουργίας τυχαίων ψηφιακών τεμαχίων φραιζαρίσματος

Nomikos Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/ED5BE3BE-73C0-44B1-9CA0-9AA7858EC816
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Νομικός, "Ανάπτυξη λογισμικού αυτοματοποιημένης δημιουργίας τυχαίων ψηφιακών τεμαχίων φραιζαρίσματος", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90682
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα αυτόματης δημιουργίας ψηφιακών δοκιμίων φραιζαρίσματος με τυχαιότητα ως προς τα χαρακτηριστικά του στο Siemens NX12 με χρήση του NXOpen API. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά το τρισδιάστατο σχεδιαστικό Siemens ΝΧ 12 και οι δυνατότητες του στον δισδιάστατο και τρισδιάστατο σχεδιασμό καθώς και μια ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη το προγράμματος. Αυτό γίνεται με σκοπό την επαρκή κατανόηση του σχεδιαστικού στο οποίο βασίζεται και στο οποίο σχεδιάζει το λογισμικό της παρούσας διπλωματικής. Βάρος δίνεται στην περιγραφεί τον εργαλείων που αξιοποιούνται από το λογισμικό.Στο τρίτο κεφάλαιο χωρίζεται σε δύο τμήματα, στο πρώτο παρουσιάζεται η γλώσσα προγραμματισμού και το προγραμματιστικό περιβάλλον που χρησιμοποιήθηκε και στο δεύτερο παρουσιάζεται η διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών(API) που απαιτείται για την επικοινωνία του λογισμικού με το σχεδιαστικό. Στο τέταρτο κεφάλαιο επεξηγείται η λειτουργία και η λογική που λογισμικού. Γίνεται περιγραφή της δομής του προγράμματος καθώς και πως λειτουργούν τα επιμέρους μέρη του. Περιγράφονται αναλυτικά η δημιουργία του αρχικού στερεού, η δημιουργία τυχαίου περιγράμματος, η σχεδίαση και δημιουργία τυχαίων χαρακτηριστικών καθώς και η προσθήκη επιπλέων χαρακτηριστικών.Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται ο χειρισμός του προγράμματος καθώς και του αναδυόμενου παραθύρου. Αναφέρονται επίσης κάποιες πιθανές ενέργειες προς αποφυγή προβλημάτων κατά την χρήση του.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά