Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βελτιστοποίηση σμήνους σωματιδίων για το πρόβλημα δρομολόγησης και χρονικού προγραμματισμού φορτηγών πλοίων βιομηχανικού φορτίου και ελεύθερων φορτηγών πλοίων ξηρού φορτίου

Margonis Foivos-Apostolos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E5716D91-93AA-43FF-875F-CA07C5C321F9
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Φοίβος-Απόστολος Μαργώνης, "Βελτιστοποίηση σμήνους σωματιδίων για το πρόβλημα δρομολόγησης και χρονικού προγραμματισμού φορτηγών πλοίων βιομηχανικού φορτίου και ελεύθερων φορτηγών πλοίων ξηρού φορτίου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνε https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90692
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σύγχρονες μελέτες στον χώρο της ναυτιλιακής εφοδιαστικής αλυσίδας παρουσιάζουν ένα γενικό πρόβλημα δρομολόγησης πλοίων, μαζί με ένα σύνολο λύσεων βασισμένο σε πραγματικά δεδομένα, ως σημείο αναφοράς. Ένας ετερογενής στόλος πλοίων αναλαμβάνει την παραλαβή και παράδοση ενός συνόλου προϊόντων, αποσκοπώντας στην εξυπηρέτησή τους με βέλτιστη σειρά, την κατάλληλη ανάθεση εμπορευμάτων σε πλοία και στο σωστό χρονικό περιθώριο. Ταυτόχρονα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη η μέγιστη χωρητικότητα του κάθε πλοίου, ο χρόνος και η θέση από την οποία ξεκινάει να είναι διαθέσιμο όπως και περιορισμοί προτεραιότητας και συμβατότητας. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να κατασκευαστεί μια μέθοδος ικανή να ελαχιστοποιεί το κόστος εξυπηρέτησης των εμπορευμάτων, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, ανεξάρτητα από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των δεδομένων. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση, μία καινοτόμος δομή του αλγορίθμου Βελτιστοποίησης Σμήνους Σωματιδίων, προσαρμοσμένη για εφαρμογή σε διακριτά προβλήματα, συνδυάζεται με μια πρωτοποριακή παραλλαγή ενός μεθευρετικού αλγορίθμου κατασκευής αρχικών λύσεων και ένα σύνολο τροποποιημένων τοπικών αναζητήσεων. Η λειτουργία του αναλύεται ενδελεχώς στα επόμενα κεφάλαια. Ο προτεινόμενος αλγόριθμος συγκρίνεται με τον καλύτερο και αποδοτικότερο έως τώρα αλγόριθμο, πάνω σε ένα ευρύ φάσμα ρεαλιστικών δεδομένων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά