Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη συστήματος ελέγχου για ενεργητική ανάρτηση οχήματος

Provatas Vasileios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/39799762-1C91-42E6-BF54-57E4AAB27031
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασίλειος Προβατάς, "Ανάπτυξη συστήματος ελέγχου για ενεργητική ανάρτηση οχήματος", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90721
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σε αυτήν την διπλωματική, σκοπός αποτελεί η ανάπτυξη ενός συστήματος ελέγχου στο σύστημα της ενεργητικής ανάρτησης ενός οχήματος. Αρχικά, έγινε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση στα διάφορα συστήματα αναρτήσεων που υπάρχουν. Έπειτα πραγματοποιήθηκε η μαθηματική μοντελοποίηση του συστήματος της ανάρτησης στο πεδίο του χρόνου και έπειτα η μετατροπή του στο πεδίο της συχνότητας (μέσω Laplace), καθώς και στο πεδίο του χώρου κατάστασης. Όπως αποδείχθηκε, τα τρία αυτά μοντέλα είναι ισοδύναμα και με ελάχιστες διαφορές (γραμμικοποιημένο vs μη-γραμμικό μοντέλο) μεταξύ τους. Έτσι διευκολύνουμε την εξαγωγή κάποιων χαρακτηριστικών για το σύστημα της ενεργητικής ανάρτησης και την προσομοίωση της στο περιβάλλον της Matlab. Εν συνεχεία, μέσω του γεωμετρικού τόπου των ριζών έγινε η ανάπτυξη των πρώτων ελεγκτών (P, PI, PID), όπου εφαρμοστήκαν στο κλειστό βρόχο του συστήματος της ανάρτησης μέσω της μεθόδου Ziegler-Nichols, και ακλούθησε η σύνθεση ελεγκτή με την μέθοδο Morari-Zafiriou. Οι παραπάνω ελεγκτές συγκρίθηκαν στα πλαίσια διαφορετικών σεναρίων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά