Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη αντοχής και προσομοιώσεις πρόσκρουσης πλαισίου ηλεκτρικού – ηλιακού οχήματος

Christenas Evangelos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/605D0441-2FCB-49B5-A9FE-6E05DEF522E3
Έτος 2021
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευάγγελος Χρήστενας, "Μελέτη αντοχής και προσομοιώσεις πρόσκρουσης πλαισίου ηλεκτρικού – ηλιακού οχήματος", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90751
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εργασία αυτή έχει ως αντικείμενο την μελέτη αντοχής και την ανάλυση με χρήση πεπερασμένων στοιχείων, του πλαισίου ενός νέου υβριδικού οχήματος, το οποίο ανήκει στην κατηγορία των ελαφριών τετράτροχων (Quadricycle) οχημάτων. Στόχος της μελέτης είναι η βελτίωση του σχεδιασμού του αρχικού πλαισίου με ταυτόχρονη βελτίωση της ακαμψίας του σε στατικά φορτία και της ασφάλειας των επιβατών κατά την διάρκεια μίας πρόσκρουσης. Αρχικά, γίνεται ο προσδιορισμός των προδιαγραφών που πρέπει να πληρεί το όχημα για χρήση στο δρόμο και παρουσιάζεται η αντίστοιχη νομοθεσία. Στη συνέχεια διεξάγεται η μελέτη αντοχής του πλαισίου σε στατικά φορτία, με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού πεπερασμένων στοιχείων, όπου μοντελοποιείται η εφαρμογή των φορτίων που ασκούνται στο πλαίσιο και μέσω της προσομοίωσης αξιολογούνται τα αποτελέσματα τάσεων και μετατοπίσεων. Σε επόμενο στάδιο πραγματοποιείται η μοντελοποίηση του πλαισίου με σκοπό την μελέτη προσομοιώσεων πρόσκρουσης. Οι προκύπτουσες τάσεις και μετατοπίσεις αφορούν τη μετωπική σύγκρουση σε άκαμπτο τοίχωμα. Έπειτα, υλοποιείται η μελέτη αντοχής των αγκυρώσεων των ζωνών ασφαλείας των επιβατών του οχήματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παθητικής ασφάλειας των τετράκυκλων οχημάτων. Τα αποτελέσματα των παραπάνω προσομοιώσεων επαναλαμβάνονται, με στόχο τη βελτίωση του τελικού σχεδιασμού του πλαισίου, το οποίο ικανοποιεί τις προδιαγραφές και τους στόχους που τέθηκαν εξαρχής.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά