Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επιχειρησιακό στρες και ψυχική ανθεκτικότητα στο στρατιωτικό περιβάλλον

Prassas Evangelos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6F17000F-90B5-4F9D-B587-A052059387DD
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευάγγελος Πρασσάς, "Επιχειρησιακό στρες και ψυχική ανθεκτικότητα στο στρατιωτικό περιβάλλον ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90755
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί η διαδικασία λήψης απόφασης στο στρατιωτικό πλαίσιο και η επίδρασης της ψυχικής ανθεκτικότητας των στρατιωτικών αλλά και του στρατιωτικού βίου σε σχέση με το επιχειρησιακό στρες κατά τη διαδικασία αυτή. Διενεργήθηκεπροςτούτοέρευνα (Ν194) μετηχρήσηερωτηματολογίων:MilitaryLifeScale (Zohar 2004),Melbourne DecisionMakingQuestionnaire (Mann, 1977),Karamanoli, V. (2017) Military Resilience the scale, International Society of Military Sciences, 15-17 November 2017 Norwegian Defence University College, Norway, Oslo. Είναι γνωστό ότι το στρατιωτικό περιβάλλον εκθέτει το στρατιωτικό προσωπικό σε πλήθος στρεσογόνων παραγόντων. Η θεωρητική προβληματική κινήθηκε γύρω από το θέμα της επίδρασης του επαγγέλματος στο στρατό στην ψυχική ανθεκτικότητα και την επίδραση στην ποιότητα ζωής, και τη διαδικασία λήψης απόφασης σε άτομα που εργάζονται στο χώρο αυτό. Η έννοια του στρες,που είναι διακριτή από εκείνη του άγχους, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη στρατιωτική ζωή, ενώ οι διαστάσεις του στρες και ιδιαίτερα το επιχειρησιακό στρεςενδιαφέρει κυρίως στα πλαίσια αυτά. Ερευνάται το επιχειρησιακό στρες ιστορικά, κλινικά και περιπτωσιολογικά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην σχέση του επιχειρησιακού στρες με την ψυχική ανθεκτικότητα στο στρατιωτικό περιβάλλον. Η ψυχική ανθεκτικότητα στο στρατιωτικό περιβάλλον είναι σημαντικό να ενισχύεται καθώς συμβάλλει στην πρόληψη της ψυχοπαθολογίας, τη θεραπεία του τραύματος και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της κοινότητας. Τα ερευνητικά ερωτήματα αναζητούν τη σχέση της λήψης απόφασης, της διαχείρισης του στρες και τη μεταβλητή της ψυχικής ανθεκτικότητας ως προστατευτικού παράγοντα για το στρες.Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τη συσχέτιση της διαδικασίας λήψης απόφασης, του επιπέδου στρες κατά τη στρατιωτική ζωή και της ψυχικής ανθεκτικότητας. Τέλος, τίθενται οι προοπτικές της έρευνας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά