Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διαχείριση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης στον αεροπορικό τομέα

Manousi Olympia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/BF4E0210-33CA-455E-9500-24EF46C77A24
Έτος 2021
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ολυμπία Μανούση, "Διαχείριση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης στον αεροπορικό τομέα ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90914
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ικανότητα διαχείρισης έκτακτης ανάγκης θεωρείται ως ο πιο σημαντικός παράγοντας για τη μέτρηση του επιπέδου ικανότητας και για τη διαπίστωση των προβλημάτων που υπάρχουν στον κλάδο των αερομεταφορών.Σκοπός της παρούσης διπλωματικής είναι η Διαχείριση Καταστάσεων Εκτάκτου Ανάγκης στον αεροπορικό τομέα σε σχέση με την απόκριση των επαγγελματιών που συμμετέχουν, την ασφάλεια ανθρώπινου και μη δυναμικού και τις αποφάσεις που παίρνονται μέσα σε αυτό το δυναμικό περιβάλλον. Κύρια επιδίωξη είναι η παρουσίαση του τομέα διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών και ειδικά στο αεροπορικό πεδίο, με γνώμονα τη διαχείριση της ασφάλειας και την ορθότητα στη λήψη αποφάσεων με απώτερο σκοπό την αποτροπή ή πρόληψη των επιβλαβών επιπτώσεων ενός συμβάντος.Για την καλύτερη κατανόηση του θέματος εφαρμόζονται οι μέθοδοι Δομημένης Ανάλυσης και Σχεδιασμού Λειτουργιών (Structured Analysis and Design Technique- SADT) και Εφαρμοσμένη Ανάλυση Νοητικών Εργασιών (Applied Cognitive Task Analysis- ACTA) στην αντιμετώπιση περιστατικού έκτακτης ανάγκης αεροσκάφους. Πιο συγκεκριμένα οι ανωτέρω μέθοδοι θα εφαρμοστούν στην διαδικασία απόκρισης εκτάκτου περιστατικού αεροσκάφους όπως αυτή προσομοιώθηκε σε περιφερειακό αεροδρόμιο της χώρας. Τα στοιχεία προέκυψαν από τα πρακτικά του φορέα διαχείρισης του αεροδρομίου και από συνεντεύξεις με ειδικούς.Η διάρθρωση της εργασίας γίνεται αρχικά με μια εννοιολογική προσέγγιση σε ευρύτερο φάσμα της διαχείρισης έκτακτης ανάγκης καθώς και των τεσσάρων φάσεων που την περιγράφουν. Όμοια αναλύεται και το περιεχόμενο του Σχεδίου έκτακτης ανάγκης όπως αυτό απαιτείται για κάθε οργανισμό. Στη συνέχεια, προσεγγίζεται η διαχείριση έκτακτης ανάγκης μέσα από το αεροπορικό πρίσμα, εστιάζοντας στο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας ως κύριο πυλώνα κάθε δράσης και απόφασης αλλά και σαν γνώμονα για το περιεχόμενο του Σχεδίου Αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης στον εκάστοτε αερολιμένα. Ακολουθεί μια ανάλυση της σπουδαιότητας του Ανθρώπινου παράγοντα στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης αλλά και στη διαδικασία λήψης απόφασης μέσα σε ένα δυναμικό και απρόβλεπτο περιβάλλον όπως αυτό ενός έκτακτου περιστατικού. Οι μέθοδοι Δομημένης Ανάλυσης και Σχεδιασμού Λειτουργιών (Structured Analysis and Design Technique- SADT) και Εφαρμοσμένη Ανάλυση Νοητικών Εργασιών (Applied Cognitive Task Analysis- ACTA) αναλύονται εκτενώς καθώς και οι λόγοι που καθιστούν την εφαρμογή τους αξιοποιήσιμη στο χώρο της διαχείρισης κρίσεων . Τέλος, μέσω της μελέτης περίπτωσης απεικονίζεται και στην πράξη όλη η θεωρητική προσέγγιση του θέματος εργασίας και των προηγούμενων κεφαλαίων αλλά δίνεται και το βήμα για την ανάπτυξη χρήσιμων συμπερασμάτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά