Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξη και λειτουργία τουριστικής μονάδας στο νησί της Ζακύνθου

Gkouskos Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7F67E790-21AB-4066-98A6-91D33B4AB8EA
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Γκούσκος, "Επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξη και λειτουργία τουριστικής μονάδας στο νησί της Ζακύνθου ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90916
Εμφανίζεται στις Συλλογές
Συσχετίσεις με Άλλα Τεκμήρια

Περίληψη

Η διπλωματική εργασία έχει ως θέμα την δημιουργία ενός business plan για την ανάπτυξη και την λειτουργία μιας τουριστικής μονάδας. Πιο αναλυτικά, πέρα από την οικονομική ανάλυση του κόστους ανέγερσης της τουριστικής μονάδας θα γίνει ανάλυση της οργανωτικής δομής, θα διαμορφωθεί το σχέδιο marketing, θα προσδιοριστούν οι ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης καθώς και οποιαδήποτε άλλη ανάλυση απαιτείται ώστε να γίνει σωστή και ολοκληρωμένη μελέτη. ΢ΣΟΧΟΙ: Στόχος της εργασίας είναι να απαντήσει στον πελάτη αν αξίζει να επενδύσει τα χρήματα του στο εν λόγο έργο, κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό διότι ακόμη και ένα μικρό λάθος συμπέρασμα μπορεί να προκαλέσει μεγάλη οικονομική ζημία στον επενδυτή. Όφελος από τα αποτελέσματα της θα έχει ο επενδυτής, στον οποίο θα παρουσιαστούν αναλυτικά όλα τα στοιχεία του business plan που απαιτούνται για την υλοποιήσει του έργου, καθώς και την μετέπειτα διαχείριση της τουριστικής μονάδας. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Σε πρώτη φάση, θα γίνει αναλυτική οικονομική μελέτη για την κατασκευή του έργου (κόστος αδειών, εκσκαφές, σκυρόδεμα, περιβάλλον χώρος κτλ) και στην συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη διάφορα πιθανά σενάρια θα υπολογιστούν οι πιθανές οικονομικές απολαβές για την επόμενη δεκαετία. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα ακολουθηθεί τόσο η ποιοτική όσο και η ποσοτική μεθοδολογία έρευνας. Επίσης, για την εξαγωγή αποτελεσμάτων θα χρησιμοποιηθούν βάσεις δεδομένων που θα περιέχουν πληρότητες και τιμές ενοικίασης αντίστοιχων μονάδων στο νησί της Ζακύνθου (π.χ. Booking, Airbnb). Με το πέρας του business plan θα έχει γίνει σαφές στον επενδυτή εάν η επένδυση καθιστάτε αποδεκτή ή όχι. Στην λήψη της απόφασης αυτής θα παίξει σημαντικό ρόλο η SWOT ανάλυση η οποία αποτελεί ένα βασικό εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑΣΑ: Τα αποτελέσματα του business plan θα είναι υπολογισμένα αναλυτικά και παρουσιασμένα με σαφήνεια ώστε να είναι απολύτως κατανοητά. Στην περίπτωση που η έκβαση της μελέτης είναι θετική (κάτι που είναι πιθανό λόγο της ραγδαίας ανάπτυξης του τουρισμού στο νησί), θα πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο έργο μέσα στα επόμενα 3-5 χρόνια από επιχειρηματία που θέλει να ασχοληθεί πιο άμεσα με τον κλάδο του τουρισμού στο νησί της Ζακύνθου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά