Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη εκτίμησης κινδύνων στο εργασιακό πεδίο εταιρειών που ειδικεύονται στις απεντομώσεις, μυοκτονίες και απολυμάνσεις

Chairetakis Tilemachos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6658EB46-F474-4F7E-8E07-4A6277832905
Έτος 2021
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Τηλέμαχος Χαιρετάκης, "Μελέτη εκτίμησης κινδύνων στο εργασιακό πεδίο εταιρειών που ειδικεύονται στις απεντομώσεις, μυοκτονίες και απολυμάνσεις", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90927
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία περιγράφεται το θεωρητικό υπόβαθρο της ασφάλειας και της υγιεινής στο χώρο εργασίας, σύμφωνα με τη νομοθεσία, τους κανόνες της επιστήμης και της καλής πρακτικής. Περιγράφεται η έννοια της γραπτής εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου και αναλύεται η εκτίμηση επικινδυνότητας και η εργονομία της εργασίας σύμφωνα με τη διεθνώς παραδεκτή μέθοδο Job Hazard Analysis.Σκοπός είναι η αναλυτική περιγραφή της εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου στον κλάδο των απεντομώσεων, μυοκτονιών και απολυμάνσεων στη χώρα μας. Γίνεται αναγνώριση των βλαπτικών παραγόντων, εκτιμάται η επικινδυνότητα στις θέσεις εργασίας και προτείνονται μέτρα αντιμετώπισης για όλους τους εντοπισμένους κινδύνους. Πραγματοποιείται λεπτομερής παρακολούθηση σε όλες τις θέσεις εργασίας και αναλύονται εργονομικά όλες οι πρακτικές που πραγματοποιούνται μέσα στην επιχείρηση. Προτείνονται βελτιώσεις στην εκτέλεση των εργασιών με στόχο πάντα την ασφάλεια και την υγεία για τους εργαζομένους και τους πελάτες.Η συλλογή των στοιχείων έγινε με συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια από τη διοίκηση της επιχείρησης και τους εργαζόμενους, παρακολουθώντας τον τρόπο και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στις θέσεις εργασίας τους. Ο τελικός στόχος είναι η βελτιστοποίηση των εργασιακών συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία και τη μείωση κινδύνων για πρόκληση κάποιου εργατικού ατυχήματος ή μιας επαγγελματικής ασθένειας. Τα αποτελέσματα της μελέτης λαμβάνονται υπόψη από τη διοίκηση της επιχείρησης και ελέγχονται από τον τεχνικό ασφαλείας και τον ιατρό εργασίας για σωστή εφαρμογή και αποτελεσματικότητα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά