Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη της χρήσης και των επιπτώσεων των Τ.Π.Ε κατά τη διάρκεια της πανδημίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Kapenis Vasileios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8CAA0531-438D-488D-8355-9EBA8E4074EC
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασίλειος Καπενής, "Μελέτη της χρήσης και των επιπτώσεων των Τ.Π.Ε κατά τη διάρκεια της πανδημίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91025
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Με την εμφάνιση της πανδημίας του COVID-19 λήφθηκαν μέτρα τόσο για την προστασία των πολιτών όσο και για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, με αποτέλεσμα έτσι να θεσπιστούν νέοι κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς και η εξ αποστάσεως εργασία και εκπαίδευση να χρησιμοποιούνται σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Η εκπαίδευση είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει υποστεί τις συνέπειες της κρίσης, διότι ένα βασικό περιοριστικό μέτρο μη διασποράς του ιού, είναι η αναστολή της δια ζώσης διδασκαλίας των σχολείων και των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αποτέλεσμα αυτής της αναστολής είναι η εξ αποστάσεως εκπαιδευτική λειτουργία με πρωτοφανή χρήση των ΤΠΕ. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αποτυπωθεί ο αντίκτυπος της χρήσης των ΤΠΕ σε διάφορες διαστάσεις της εκπαιδευτικής λειτουργίας από την οπτική του εκπαιδευτικού προσωπικού. Για το σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθεί έρευνα μέσω ειδικά σχεδιασμένου ερωτηματολογίου στο εκπαιδευτικό προσωπικό των πανεπιστημίων. Η ανάλυση θα βασιστεί στην πολυκριτήρια μέθοδο MUSA και στο μοντέλο ποιότητας του KANO με στόχο αφενός την ανάδειξη των διαστάσεων που ικανοποιούν / δυσαρεστούν τους διδάσκοντες και αφετέρου την ταξινόμηση των διαστάσεων στα 3 επίπεδα ποιότητας του KANO (αναμενόμενης ποιότητας, επιθυμητής ποιότητας και ελκυστικής ποιότητας). Όπως είναι γνωστό εάν μία υπηρεσία ικανοποιεί τις απαιτήσεις αυτό δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι δημιουργεί ικανοποίηση. Η παρούσα εργασία θα εξετάσει την ικανοποίηση των διδασκόντων όσο αφορά την αντιληπτή ποιότητα.H προσέγγιση αυτή μπορεί να αναδείξει τις προτεραιότητες βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας εν μέσω της κρίσης της πανδημίας, καθώς και να υποδείξει τα βασικά, μονοδιάστατα και ελκυστικά χαρακτηριστικά ποιότητας της προσπάθειας που καταβάλλεται.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά