Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ψηφιακός μετασχηματισμός στη Δημόσια Διοίκηση της Ελλάδας: Αξιολόγηση και στρατηγικές ανάπτυξης

Fragkou Christina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A24AC169-3C85-498D-8C6B-4E0AADAC9884
Έτος 2021
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χριστίνα Φράγκου, "Ψηφιακός μετασχηματισμός στη Δημόσια Διοίκηση της Ελλάδας: Αξιολόγηση και στρατηγικές ανάπτυξης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91133
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Βασικό αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής αποτελεί η μελέτη και η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του ψηφιακού μετασχηματισμού στη Δημόσια Διοίκηση της Ελλάδας, και η εν συνεχεία διατύπωση προτάσεων για την επίτευξη του τελικού στόχου.Η Ελλάδα έχει αντιληφθεί την αναγκαιότητα της μετάβασής της προς την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά τόσο στις σύγχρονες προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, όσο σε ακραίες συνθήκες κρίσεων. Στο πλαίσιο υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, σημαντική διάσταση αποτελεί ο μετασχηματισμός & εκσυγχρονισμός του κρατικού μηχανισμού, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και της επιχείρησης. Παράλληλα, η Ευρώπη η οποία έχει χαράξει την πορεία για τον επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό έως το 2030, «Ψηφιακή Δεκαετία» έχει ορίσει ως ένα από τα τέσσερα θεμελιώδη σημεία της, την ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών. Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός δεν αποτελεί μια μελλοντική αόριστη υπόθεση αλλά μια επιτακτική ανάγκη, δεδομένου ότι είναι θέμα πρωτίστως επιβίωσης και δευτερεύοντος ανάπτυξης.Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προκύπτουν τα κάτωθι ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία θα καταβληθεί προσπάθεια να απαντηθούν στα πλαίσια της παρούσας εργασίας: Ο καθορισμός των βασικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης. Ο προσδιορισμός των δυσκολιών και των εμποδίων που εντοπίζονται στη Δημόσια Διοίκηση της Ελλάδας, για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό. Η αποτύπωση της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη της ψηφιακής ανάπτυξης του Κράτους. Η αποτύπωση της υπάρχουσας Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής, για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης. Η ανάλυση της Ψηφιακής Ωριμότητας της Δημόσιας Διοίκησης της Ελλάδας και η σύγκριση της με άλλες χώρες μέσω στατιστικών στοιχείων και δεικτών.Για τις ανάγκες τη εργασίας, θα πραγματοποιηθούν δευτερογενής όσο και πρωτογενής έρευνα. Η δευτερογενής έρευνας περιλαμβάνει μια συστηματική μελέτη των ερευνών που έχουν διεξαχθεί στο πεδίο του μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης και του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού της, με σκοπό τη δημιουργία του θεωρητικού πλαισίου εντός του οποίου θα κινηθεί η μελέτη.H πρωτογενής έρευνα από την άλλη έχει σαν σκοπό την συλλογή νέων δεδομένων για το υπό εξέταση θέμα. Για τη διεξαγωγή της έρευνας θα ακολουθηθεί συνδυασμός ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων ώστε να εξεταστεί το θέμα με τρόπο πολύπλευρο. Η τελευταία ενότητα θα αποτελέσει το εμπειρικό μέρος της εργασίας, με την μεθοδολογία της μελέτης περίπτωσης, σχετικά με τη προσπάθεια του ψηφιακού μετασχηματισμού του Οργανισμού Διαχείρισης & Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, που βρίσκεται κάτω από την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά