Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πειραματική διερεύνηση της επίδρασης των συνθηκών χάραξης με Laser στην τραχύτητα παραγόμενης επιφάνειας

Tzampaz Chasan

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/08ABFA82-B2A6-4009-AA0B-9DB25D963F16
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χασάν Τζαμπάζ, "Πειραματική διερεύνηση της επίδρασης των συνθηκών χάραξης με Laser στην τραχύτητα παραγόμενης επιφάνειας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91164
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την εκτέλεση πειραμάτων σε δοκίμια διαφόρων υλικών, στην εργαλείομηχανή χάραξης με laser DMU Lasertec 40, με στόχο τον προσδιορισμό της επίδρασης των συνθηκών χάραξης στην τραχύτητα της προκύπτουσας επιφάνειας. Ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει το αποτέλεσμα μιας χάραξης είναι οι συνθήκες κατεργασίας που επιλέγονται. Οι συνθήκες κατεργασίας αποτελούν αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνητών, στόχος των οποίων είναι η βελτιστοποίηση των κατεργασιών ως προς την ποιότητά τους και η ελαχιστοποίηση του χρόνου και του κόστους παραγωγής. Οι συνθήκες κατεργασίας είναι αυτές που καθορίζουν την τραχύτητα της επιφάνειας που προκύπτει. Η πρόβλεψη των συνθηκών κατεργασίας και ο προσδιορισμούς τους, αποτελούν πολύ σημαντικές διαδικασίες. Αφενός η τραχύτητα επηρεάζει τη συναρμολόγηση μηχανολογικών εξαρτημάτων, αφετέρου παίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργικότητα του τελικού προϊόντος. Οι μετρήσεις της τραχύτητας πραγματοποιήθηκαν σε δοκίμια ήδη κατεργασμένα από προηγούμενες πειραματικές εργασίες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά