Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χρήση προσαρμοστικού αλγορίθμου για τον έλεγχο κυκλοφορίας σε αστικά δίκτυα μεγάλης κλίμακας

Vlachos Alexios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6D75665F-5671-4A9F-A199-3B341B815CBA
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αλέξιος Βλάχος, "Χρήση προσαρμοστικού αλγορίθμου για τον έλεγχο κυκλοφορίας σε αστικά δίκτυα μεγάλης κλίμακας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91178
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα προηγούμενα χρόνια αναπτύχθηκε και μελετήθηκε ένας νέος αλγόριθμος με σκοπό να επιτευχθεί η αυτόματη ρύθμιση και παραμετροποίηση συστημάτων ελέγχου. Μία από τις εφαρμογές που διερευνήθηκαν ήταν και τα συστήματα ελέγχου κυκλοφορίας σε αστικά δίκτυα. Ο αλγόριθμος Adaptive Fine-Tuning (AFT) βρέθηκε ότι πετυχαίνει σημαντική βελτίωση των επιδόσεων των συστημάτων ελέγχου κυκλοφορίας σταθερού χρόνου, αλλά και βοηθά στην αντιστάθμιση των συνεπειών από τις συνεχείς αλλαγές που επιδρούν σε ένα σύστημα ελέγχου κυκλοφορίας από εξωτερικούς ή εσωτερικούς παράγοντες (αλλαγές συνηθειών των οδηγών, κοινωνικοοικονομικές αλλαγές, εποχικότητα).Ένα μεγάλο αστικό δίκτυο συνεπάγεται και αυξημένο αριθμό παραμέτρων προς βελτιστοποίηση, γεγονός που όπως παρατηρήθηκε μειώνει ή ακόμη και μηδενίζει την αποτελεσματικότητα του AFT, μιας και θα χρειαζόταν πολύ περισσότερος χρόνος για να επιτευχθεί σύγκλιση των παραμέτρων σε κάποιο τοπικό ελάχιστο. Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα του AFT σε δίκτυα μεγάλης κλίμακας και να βρεθούν τρόποι διαχωρισμού του δικτύου σε μικρότερα ανεξάρτητα μεταξύ τους υποδίκτυα. Στόχος είναι να βρεθεί τρόπος, ώστε η επιμέρους βελτιστοποίηση των υποδικτύων να οδηγεί ταυτόχρονα σε βελτίωση του συνολικού δικτύου. Η εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής απαιτεί τη συλλογή δεδομένων από το δίκτυο στο οποίο θα εφαρμοστεί. Η συλλογή των δεδομένων για τη λειτουργία του AFT μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω εγκατάστασης αισθητήρων (π.χ. φωρατές ή κάμερες) είτε μέσω σημάτων που λαμβάνονται από συστήματα γεωγραφικού εντοπισμού (GPS) κινητών τηλεφώνων, τα οποία θα δίνουν τα απαραίτητα στοιχεία των συνδεδεμένων οχημάτων (connected vehicles). Με τη δεύτερη επιλογή πετυχαίνουμε σημαντική μείωση του κόστους και αυξημένη ακρίβεια σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους συλλογής δεδομένων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά