Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός μονάδας αναερόβιας χώνευσης οργανικού κλάσματος στερεών αποβλήτων και ιλύος βιολογικού καθαρισμού

Papadimitriou Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D52CD492-BC04-471B-9221-604F9249F50E
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Παπαδημητρίου, "Σχεδιασμός μονάδας αναερόβιας χώνευσης οργανικού κλάσματος στερεών αποβλήτων και ιλύος βιολογικού καθαρισμού", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91194
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία αναλύει το σχεδιασμό και την κοστολόγηση μιας μονάδας αναερόβιας χώνευσης με απώτερο σκοπό την παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία δέχεται ως πρώτη ύλη το οργανικό κλάσμα των ΑΣΑ και της ιλύος από την επεξεργασία λυμάτων στην περιοχή των Χανίων σύμφωνα με στοιχεία της ΔΕΔΙΣΑ.Αρχικά, γίνεται περιγραφή αναλυτικά της διαδικασίας της αναερόβιας χώνευσης με σκοπό τη παραγωγή βιοαερίου, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις χρήσεις του, ενώ ταυτόχρονα γίνεται αναφορά και αναλύεται η ποιότητα του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ ως υποστρώματος για την αναερόβια χώνευση.Ακόμη, προτείνεται και σχεδιάζεται μια ολοκληρωμένη μονάδα αναερόβιας χώνευσης σύμφωνα με τα δεδομένα που διαθέτουμε, έτσι ώστε να μπορέσει τελικά να λειτουργήσει και να γίνει οικονομικά βιώσιμη .Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας παρατίθεται η σχετική τεχνοοικονομική μελέτη της εγκατάστασης.Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία έγινε με την βοήθεια της ΔΕΔΙΣΑ καθώς αυτή αποτέλεσε την κύρια πηγή δεδομένων

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά