Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Οικονομοτεχνική ανάλυση ξενοδοχειακής επιχείρησης στη Σαντορίνη

Fytros Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7B4BD74A-A011-40A5-8B72-F7457CDAF237
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Φύτρος, "Οικονομοτεχνική ανάλυση ξενοδοχειακής επιχείρησης στη Σαντορίνη ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91211
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην διπλωµατική εργασία εξετάζεται και αναλύεται το ενδεχόµενο επένδυσης κεφαλαίου µε σκοπό την ίδρυση µίας νέας ξενοδοχειακής µονάδας στη Σαντορίνη. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσµα την γενικότερη ανάπτυξη της οικονοµίας του νησιού και παράλληλα θα βελτιωθεί ο τρόπος ζωής των κατοίκων. Ο στόχος της εργασίας είναι να γίνει µία ενδελεχής τεχνοοικονοµική ανάλυση του επενδυτικού σχεδίου. Με βάση την ανάλυση αυτή, ο επιχειρηµατίας θα µπορεί να αποφασίσει αν η νέα χρηµατική επένδυση τον ωφελεί οικονοµικά. Η εν λόγω διπλωµατική θεωρείται σηµαντική καθώς παρουσιάζει µερικούς τεχνοοικονοµικούς δείκτες οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την ανάλυση ενός νέου επενδυτικού σχεδίου. Δυνητικά, µπορούν να ωφεληθούν νέοι επιχειρηµατίες διαβάζοντας την εργασία αυτή και να καταλάβουν ότι για να θεωρηθεί συµφέρουσα µία νέα χρηµατική επένδυση πρέπει να αναλυθούν κάποιοι τεχνοοικονοµικοί δείκτες, µερικοί των οποίων αναλύονται στην διπλωµατική.Για τη µεθοδολογία που ακολουθείται γίνεται ανάλυση του επενδυτικού σχεδίου και µε ποιοτική και µε ποσοτική µεθοδολογία. Γίνεται ανάλυση σεναρίων. Η συλλογή δεδοµένων γίνεται µε βάση τις πληροφορίες που παρέχονται δωρεάν από την Ελληνική Στατιστική Εταιρία καθώς επίσης και από προσωπικές γνώσεις και πηγές.Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα είναι αν εν τέλει η νέα χρηµατική επένδυση είναι οικονοµικά συµφέρουσα για τον επιχειρηµατία. Δίνεται βάση στην περεταίρω ανάλυση ενός νέου επενδυτικού σχεδίου και το πώς µελλοντικά πρέπει να δρουν οι επίµαχοι επιχειρηµατίες οι οποίοι θα έχουν πάντα ως στόχο την οικονοµική και κοινωνική τους βελτίωση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά