Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βελτιστοποίηση Μελέτης και Τρισδιάστατη Εκτύπωση Βιοϊατρικού Εμφυτεύματος

Panieraki Argyro

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7DA6D85B-DF79-4A31-BAC6-B637FF896858
Έτος 2022
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αργυρώ Πανιεράκη, "Βελτιστοποίηση Μελέτης και Τρισδιάστατη Εκτύπωση Βιοϊατρικού Εμφυτεύματος", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91252
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή μελετάται η βελτιστοποίηση μελέτης βιοϊατρικού εμφυτεύτος για τρισδιάστατη εκτύπωση. Το εξεταζόμενο σχεδιαστικό μοντέλο αποτελεί ένα εμφύτευμα οστού ανθρώπινης ωμοπλάτης. Η διακριτοποίηση του μοντέλου γίνεται με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Οι προσομοιώσεις γίνονται στο σχεδιαστικό περιβάλλον «Siemens NX». Στόχο της εργασίας αποτελεί η μείωση της μάζας του εμφυτεύματος και η σχεδίαση εξατομικευμένης γεωμετρίας βάσει της ανατομίας του ασθενή. Γινεται χρήση της μεθόδου της τοπολογικής βελτιστοποίησης και ως υλικό του μοντέλου επιλέγεται το Ti–6Al–4V. Αρχικά γίνεται διερεύνηση των διαφορετικών σεναρίων για τις συνθήκες λειτουργίας, τους κατασκευατικούς περιορισμούς, την εφαρμογή των δυνάμεων/φορτίσεων στα σημεία του οστού που δέχεται καταπόνηση και τον καθορισμό οριακών συνθηκών. Κατόπιν, ορίζεται ο σχεδιαστικός στόχος που είναι η μείωση της μάζας, δίνοντας τη δυνατότητα ανάπλασης των ιστών. Κατά την εμφάνιση των αποτελεσμάτων, είναι ορατή η ανακατανομή του υλικού και έπειτα προστίθεται η πλεγματική δομή. Ακολούθως μέσω του λογισμικού που παρέχεται από τον τρισδιάστατο εκτυπωτή μετάλλου της εταιρείας Meltio3d© , γίνεται η προσομοίωση της εκτύπωσης σε επάλληλες στρώσεις μέσω της μεθόδου άμεσης εναπόθεσης ενέργειας (DED).

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά