Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση κόστους στα πλαίσια της εκπαίδευσης για την απόκτηση διπλώματος άδειας οδήγησης

Marinopoulos Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E3FE9F84-C15B-4B82-B53A-833DDE5BE44F
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Μαρινόπουλος, "Ανάλυση κόστους στα πλαίσια της εκπαίδευσης για την απόκτηση διπλώματος άδειας οδήγησης ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91254
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Πόσο κοστίζει η εκμάθηση ενός υποψήφιου οδηγού από μια σχολή οδηγών, ώστε να εκπαιδευτεί σωστά και σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων περί διδασκαλίας και εκπαίδευσης (θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση) υποψηφίων οδηγών; Σύμφωνα με το νόμο 4599/2019 ( ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 11) θεσπίζετε κατώτερη τιμή για την έκδοση αδειών οδήγησης από τις σχολές οδηγών. Στην παρούσα διπλωματική εξετάζουμε και αναλύουμε όλα τα δεδομένα που επηρεάζουν την τελική τιμή ενός διπλώματος οδήγησης και πρέπει να ληφθούν υπόψη από την πολιτεία ώστε το κατώτατο ποσό που θα ορισθεί να είναι οικονομικά ορθό για να εξασφαλίζει την βιωσιμότητα όλων των σχολών οδήγησης, αποτρέποντας τες, από οποιαδήποτε υποβάθμιση στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν στους υποψήφιους οδηγούς καθώς επίσης και να εξαλείψει τα φαινόμενα του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ αυτών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά