Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) σε ξενοδοχειακή μονάδα μέσω ηλιοθερμίας, γεωθερμίας και ανάκτησης από ψυκτικά συγκροτήματα

Paranychianakis Stergios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CEA75716-AF37-4F09-A55E-261C7ADF27AF
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Στέργιος Παρανυχιανάκης, "Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) σε ξενοδοχειακή μονάδα μέσω ηλιοθερμίας, γεωθερμίας και ανάκτησης από ψυκτικά συγκροτήματα.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91258
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (Ζ.Ν.Χ) σε ξενοδοχειακές μονάδες απαιτεί μεγάλα ποσά ενέργειας, γεγονός που αυξάνει το κόστος λειτουργίας της επιχείρησης. Μειώνοντας το κόστος παραγωγής των Ζ.Ν.Χ, συμβάλλουμε στην ρύθμιση του κόστους διανυκτέρευσης, καθορίζοντας έτσι την κερδοφορία της επιχείρησης. Εξετάζεται η εφαρμογή παραγωγής ΖΝΧ με την χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας όπως η ηλιοθερμία, η γεωθερμία και η ανάκτηση θερμότητας από ψυκτικά συγκροτήματα σε ξενοδοχειακή μονάδα θερινής λειτουργίας του νομού Χανίων, με σκοπό την μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης αλλά και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Αρχικά γίνεται περιγραφή και ανάλυση της ηλιοθερμίας, της γεωθερμίας και της ανάκτησεις από ψυκτικά συγκροτήματα και των βασικών παραμέτρων των παραπάνω, έτσι ώστε να γίνει κατανοητά τα επιμέρους βασικά στοιχεία της εγκατάστασης. Στη συνέχεια, μελετάται η συγκεκριμένη εφαρμογή, υπολογίζοντας τα επί μέρους μέρη της (ηλιακό πεδίο, σωληνώσεις, αντλίες, δοχεία αποθήκευσης, εναλλάκτες θερμότητας, κτλ.) και γίνεται σχεδιασμός της εγκατάστασης καθώς και περιγραφή του συστήματος αυτοματισμού ελέγχου και λειτουργίας (BMS) της. Τέλος, παρουσιάζονται και τα αποτελέσματα της εφαρμογής, όσο αφορά τη εξοικονόμηση ενέργειας (ενεργειακό αποτύπωμα) και τη συμβολή στη μείωση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης, σε σχέση με μια εφαρμογή παραγωγής ΖΝΧ με χρήση καυστήρα πετρελαίου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά