Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση καταναλωτικής συμπεριφοράς με χρήση μεθόδων πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων και εξόρυξης δεδομένων

Makrinakis Emmanouil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B00128E7-3517-4128-8A24-3E5A769DD027
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουήλ Μακρινάκης, "Ανάλυση καταναλωτικής συμπεριφοράς με χρήση μεθόδων πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων και εξόρυξης δεδομένων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91304
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στις μέρες μας το μάρκετινγκ τοποθετεί τον πελάτη/καταναλωτή ως επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων, θέτοντας δύο στόχους προς επίτευξη. Ο πρώτος είναι να ικανοποιήσει όσο το δυνατόν καλύτερα τις ανάγκες του, ενώ παράλληλα, ως δεύτερο θέτει την αύξηση των κερδών των εταιρειών. Στα πλαίσια αυτά, στην παρούσα διπλωματική εργασία θα διεξαχθεί ποιοτική έρευνα αγοράς στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας ώστε, στη συνέχεια, με τη βοήθεια πολυκριτήριων μεθόδων ανάλυσης της καταναλωτικής συμπεριφοράς και μεθόδων εξόρυξης γνώσης, να μελετηθούν και να αναλυθούν οι καταναλωτικές προτιμήσεις, η τμηματοποίηση της αγοράς, ο ανταγωνισμός και να υπολογισθούν τα μερίδια της αγοράς όσον αφορά την αγορά κινητής τηλεφωνίας. Αρχικά, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή έρευνα με χρήση ειδικού ερωτηματολογίου και εν συνεχεία θα εφαρμοστεί η πολυκριτήρια ανάλυση Utastar αλλά και μοντέλα προσωπικής επιλογής μέσω της μεθοδολογίας MARKEX. Παράλληλα θα χρησιμοποιηθούν και μέθοδοι εξόρυξης δεδομένων για την ομαδοποίηση-συσταδοποίηση της αγορά. Μέσα από την παρούσα εργασία, η οποία θα βασιστεί στις αγοραστικές αποφάσεις μιας ομάδας πελατών/καταναλωτών, θα προκύψουν πολύτιμα συμπεράσματα που θα αφορούν την καταναλωτική συμπεριφορά των συμμετεχόντων στην έρευνα, οι προτιμήσεις και ο τρόπος λήψης αποφάσεων των καταναλωτών, θα καθοριστούν τα κριτήρια που επηρεάζουν τις τελικές επιλογές τους στην αγορά του προϊόντος και θα διατυπωθούν προτάσεις για τη σχεδίαση νέων προϊόντων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά