Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αλγόριθμοι πολυκριτήριας βελτιστοποίησης για το σχεδιασμό γραμμής προϊόντων

Zervoudakis Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/73476FEE-4809-45F6-B010-F4BEF8EC6554
Έτος 2022
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Ζερβουδάκης, "Αλγόριθμοι πολυκριτήριας βελτιστοποίησης για το σχεδιασμό γραμμής προϊόντων", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91332
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι τακτικές που υιοθετούν οι παραγωγικές μονάδες για την εισαγωγή νέων και καινοτόμων προϊόντων στην αγορά, αποτελούν σημαντικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης, κυριαρχίας, και εν γένει, βασικό συντελεστή βιωσιμότητας της επιχειρησιακής τους δραστηριότητας. Στην κατεύθυνση αυτή, ο σχεδιασμός μιας γραμμής προϊόντων αποτελεί μια καίρια επιχειρησιακή λειτουργία, για την a priori εκτίμηση της πιθανής της επιτυχίας, μιας και συνδέεται άμεσα τόσο με την κερδοφορία της επιχείρησης όσο και με τη διαμόρφωση του μεριδίου σε ανταγωνιστικές συνθήκες αγοράς. Παρόλο που τα προϊόντα αυτά μπορεί να κατασκευαστούν σύμφωνα με πολλά κριτήρια, οι περισσότερες προσεγγίσεις επικεντρώνονται στη βελτιστοποίηση ενός μονάχα κριτηρίου. Υπό την οπτική αυτή, η παρούσα διδακτορική μελέτη διαπραγματεύεται το πρόβλημα του βέλτιστου σχεδιασμού γραμμών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη περισσότερα από ένα κριτήρια, χρησιμοποιώντας 23 παραλλαγές από επτά μεθευρετικούς πολυκριτήριους αλγορίθμους μαθηματικής βελτιστοποίησης. Οι επτά αυτοί πολυκριτήριοι αλγόριθμοι βελτιστοποίησης είναι οι Γενετικοί Αλγόριθμοι, ο Αλγόριθμος Βελτιστοποίησης Σμήνους Σωματιδίων, ο Αλγόριθμος Πυγολαμπίδας, ο Αλγόριθμος Διαφορικής Εξέλιξης, ο αλγόριθμος Γκρίζων Λύκων, η Βελτιστοποίηση βάσει Διδασκαλίας-Μάθησης και ο αλγόριθμος βελτιστοποίησης Εφημεροπτέρων. Αυτοί οι επτά πολυκριτήριοι αλγόριθμοι προσαρμόζονται πλήρως στο πολυκριτήριο πρόβλημα του βέλτιστου σχεδιασμού, χρησιμοποιώντας δημοφιλείς μηχανισμούς ελέγχου ποικιλομορφίας μη-κυριαρχούμενων λύσεων, και αυτόματης παραμετροποίησης. Σκοπός της αυτόματης παραμετροποίησης, είναι ο υπολογισμός των παραμέτρων ανεξάρτητα για κάθε λύση, κατά τη διάρκεια της βελτιστοποίησης, για να βοηθήσει τους αλγόριθμους να ξεπεράσουν συγκεκριμένες δυσκολίες κατά την εκτέλεση σε διαφορετικά σύνολα δεδομένων. Οι 23 παραλλαγές αυτές συγκρίνονται μεταξύ τους, μέσω δημοφιλών μετρικών απόδοσης πολυκριτήριων αλγορίθμων, χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικά σύνολα δεδομένων μέσα από πέντε διαφορετικά σενάρια, χωρίς να είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός των προϊόντων. Επιπλέον, οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση των αλγορίθμων διερευνώνται χρησιμοποιώντας στατιστική ανάλυση. Τέλος, χρησιμοποιείται μια μέθοδος πολυκριτήριας λήψης αποφάσεων με σκοπό την κατάταξη των λύσεων σύμφωνα με τις ανάγκες και γίνεται προσπάθεια εκτίμησης των πιθανών κινήσεων των ανταγωνιστών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά