Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επιχειρηματικό σχέδιο εταιρείας κλάδου αλκοολούχων ποτών και αποσταγμάτων

Kallikounis Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C4121AB4-A725-404A-A722-15AF8FF5D60B
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Καλλικούνης, "Επιχειρηματικό σχέδιο εταιρείας κλάδου αλκοολούχων ποτών και αποσταγμάτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91376
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου της παλαιότερης μεταποιητικής επιχείρησης στην Ελλάδα. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο κλάδο των αλκοολούχων ποτών και αποσταγμάτων από το 1850, συνεχίζοντας την αδιάλειπτη πορεία της μέχρι σήμερα. Αρχικά, θα υλοποιηθεί η θεωρητική προσέγγιση του πλαισίου ενός επιχειρηματικού σχεδίου με σαφή και ευδιάκριτη αναφορά στη δομή του. Θα εξετασθούν τομείς όπως η ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, η στρατηγική των προϊόντων, το Marketing και το Management Plan. Ειδικό βάρος θα δοθεί στο χρηματοοικονομικό σκέλος του σχεδίου, καθώς θα παρουσιαστούν τα χρηματοοικονομικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την σύνταξη ενός άρτιου επιχειρηματικού σχεδίου, όπως η ανάλυση της υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, η μελέτη του Νεκρού Σημείου, η πραγματοποίηση προβλέψεων και η σύνταξη προϋπολογισμών. Παράλληλα θα γίνει εκτενής περιγραφή πιθανών συνεργειών με επενδυτικά σχήματα και θα εξετασθεί πως θα διαμορφώσουν την εικόνα της εταιρείας μελλοντικά.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά