Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως στρατηγική των επιχειρήσεων και η συμβολή της στην ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Georgoulakis Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/94E90154-C085-46C0-961F-2A2DA56BC5BB
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Γεωργουλάκης, "Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως στρατηγική των επιχειρήσεων και η συμβολή της στην ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91378
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) σημαίνει τη συνειδητή και εθελοντική προσπάθεια των επιχειρήσεων να συμβιβάσουν τους κοινωνικούς και οικολογικούς στόχους με την οικονομική δραστηριότητα. Η ανάληψη της κοινωνικής και οικολογικής ευθύνης από τις εταιρείες θεωρείται ένας τρόπος εφαρμογής της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο όρος ΕΚΕ είναι ασαφής και το ακριβές πεδίο δραστηριότητας πίσω από αυτήν την έννοια διαμορφώνεται ανάλογα με την περιοχή, την κουλτούρα, το νομικό και θεσμικό πλαίσιο, τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες και την πολιτική που εφαρμόζει η κάθε κυβέρνηση. Οι οικολογικές και κοινωνικές δραστηριότητες βρίσκονται στο επίκεντρο των πρωτοβουλιών ΕΚΕ. Χαρακτηριστικά θέματα ΕΚΕ είναι η συμμόρφωση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και οι εργασιακές και κοινωνικές νομοθεσίες, η προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος, η προστασία των καταναλωτών και η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά