Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσομοίωση του πεδίου ροής εντός συμπιεστή ακτινικής ροής μικρού στροβιλοαντιδραστήρα

Kastrisios Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B6B81F39-BB16-4868-ACF9-FDD1BE048E62
Έτος 2021
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Καστρίσιος, "Προσομοίωση του πεδίου ροής εντός συμπιεστή ακτινικής ροής μικρού στροβιλοαντιδραστήρα", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91496
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στα πλαίσια της παρούσας Μεταπτυχιακής Διατριβής, αρχικά θα πραγματοποιηθεί κατασκευή του ψηφιακού μοντέλου του συμπιεστή (compressor) ενός μικρού στροβιλοαντιδραστήρα (turbojet), ο οποίος χρησιμοποιείται για την πρόωση μικρών μη-επανδρωμένων αεροσκαφών (UAVs) υψηλών επιδόσεων. Ο συμπιεστής περιλαμβάνει το τμήμα εισόδου (inlet), την πτερωτή (impeller), το πρόσθιο και οπίσθιο κέλυφος (front and rear casing) και την άτρακτο (shaft). Στο κέλυφος βρίσκονται ενσωματωμένα και τα σταθερά πτερύγια του διαχύτη (diffuser).Από τα εν λόγω ψηφιακά μοντέλα θα παραχθούν τα αντίστοιχα μοντέλα του χωρίου ροής (flow domain), εντός του οποίου θα πραγματοποιηθεί η προσομοίωση της ροής του αέρα. Η προσομοίωση θα γίνει με τη χρήση του εμπορικού λογισμικού ANSYS CFX. Το χωρίο ροής εντός της πτερωτής θα είναι περιστρεφόμενο, ενώ τα υπόλοιπα θα είναι ακίνητα. Θα δημιουργηθεί το κατάλληλο υπολογιστικό πλέγμα για την διακριτοποίηση των εξισώσεων της ροής. Στη συνέχεια θα οριστούν οι κατάλληλες οριακές συνθήκες (εισόδου, εξόδου, στερεού τοιχώματος, ταχύτητα περιστροφής, διεπιφάνειες μεταξύ των σταθερών και περιστρεφόμενου τμήματος), καθώς και το μοντέλο επίλυσης (εξισώσεις RANS συμπιεστού συνεκτικού ρευστού, μοντέλο τύρβης SST, μόνιμο πεδίο ροής).Μετά την προσομοίωση θα πραγματοποιηθεί επεξεργασία των αποτελεσμάτων, ώστε να φανούν τα προβλήματα της σχεδίασης και να προταθούν βελτιώσεις για την αύξηση της απόδοσης του εν λόγω συμπιεστή.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά