Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αιολικά πάρκα, λήψη και επεξεργασία ανεμολογικών δεδομένων

Skordalos Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FB1D16D0-0D4D-4478-9838-44345FA6DED8
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Σκορδαλός, "Αιολικά πάρκα, λήψη και επεξεργασία ανεμολογικών δεδομένων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91551
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η χρήση της αιολικής ενέργειας και η συμβολή αυτής στην παραγωγή οφέλιμης ενέργειας, συναντάται αρκετά χρόνια πίσω και δείχνει να εντείνεται όλο και περισσότερο με το πέρασμα του χρόνου και την ανάπτυξη της τεχνολογίας, σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται αναλυτικά η έννοια του αιολικού δυναμικού και η διαθεσιμότητα σε αξιόλογα και αξιοποιήσιμα δεδομένα ανέμου από τον άνθρωπο. Περιγράφουμε ποιοί παράγοντες επηρεάζουν άμεσα το αιολικό δυναμικό και πόσο εύκολη είναι η λήψη και επεξεργασία ανεμολογικών δεδομένων, κατά τόπους. Παρατίθενται η φύση και τα είδη των ανεμογεννητριών που χρησιμοποιούνται, καθώς και ο ρόλος τους στην ανάπτυξη ενός αιολικού πάρκου, με σκοπό την ηλεκροπαραγωγή. Ακόμη, γίνεται αναφορά σε χαρακτηριστικά και προδιαγραφές, σε αρκετά εμπορικά μοντέλα ανεμογεννητριών της σύγχρονης αγοράς, δύο μεγάλων εταιριών παγκόσμιας φήμης, και στο πως μια κατάλληλη επιλογή για χρήση μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας. Προβλήματα που απασχολούν τους ερευνητές και τους μηχανικούς, όσον αφορά στην ταχύτητα ανέμου, είναι η ακρίβεια των μετρήσεων αλλά και η μακροχρόνια πρόβλεψη του αιολικού δυναμικού. Ο αριθμός και το ύψος των μετεωρολογικών ιστών, αλλά και οι προδιαγραφές του εξοπλισμού λήψης ανεμολογικών δεδομένων απαιτούν βέλτιστες πρακτικές για την ακριβή μέτρηση της ταχύτητας και άλλων παραμέτρων του ανέμου. Στην παρούσα εργασία αναλύονται αυτές οι πρακτικές, όπως και αναλυτικές μέθοδοι πρόβλεψης του μακροχρόνιου αιολικού δυναμικού μιας περιοχής. Παρουσιάζονται μεθοδολογίες (εκθετική, λογαριθμική, παραμέτρων) προσέγγισης ταχυτήτων ανέμου σε μεγαλύτερα ύψη, εκεί που λειτουργούν οι σύγχρονες μεγάλες ανεμογεννήτριες, όπου όμως δεν είναι πάντα εύκολη η πρόσβαση για μέτρηση, είτε είναι αρκετά κοστοβόρα. Η αξιοπιστία των μεθόδων αυτών δοκιμάζεται με πραγματικά δεδομένα ανέμου, που υπάρχουν διαθέσιμα για την Ιεράπετρα της Κρήτης. Επιπλέον, παρατίθεται πειραματική προσέγγιση της ταχύτητας ανέμου στα 100 m υψόμετρο της παραπάνω περιοχής, κάνοντας χρήση του εκθετικού και λογαριθμικού νόμου. Τέλος παρουσιάζονται σε πίνακες οι κατανομές ταχύτητας ανέμου για οκτώ περιοχές της Κρήτης που θεωρούνται από τις πιο ελκυστικές για επενδύσεις σε αιολοκά πάρκα. Οι πίνακες προκύπτουν από επεξεργασία ανεμολογικών δεδομένων που συλλέγουν μετεωρολογικοί σταθμοί, σε βάθος πενταετίας, και είναι προσβάσιμα στο κοινό.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά