Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η ναυτιλία στην εποχή του Covid-19 και οι συνέπειες στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των ναυτιλιακών εταιριών

Kostas Stavros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/44A4B65C-60FD-4D0C-8B02-3AA236075773
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σταύρος Κώστας, "Η ναυτιλία στην εποχή του Covid-19 και οι συνέπειες στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των ναυτιλιακών εταιριών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91553
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η χρηματοοικονομική πληγή αλλά και οι ευρύτερες χρηματοοικονομικές διαταραχές που προκάλεσε η πανδημία στον τομέα της ναυτιλίας. Η παραπάνω ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε δέκα (10) ναυτιλιακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται τόσο στον ελλαδικό όσο και στο διεθνή θαλάσσιο χώρο. Για την επιλογή των ναυτιλιακών εταιρειών καθοριστικό ρόλο αποτέλεσε η οικονομική κατάσταση καθώς και η κατηγορία πλοίων που απασχολεί κάθε επιχείρηση ώστε να γίνει αποτελεσματική συγκρίσεις μεταξύ τους. Επομένως, επιλέχθηκαν εταιρείες που διαθέτουν υγραεριοφόρα πλοία, μεταφορές επιβατών, πλοία με ξηρό φορτίο χύδην και τέλος μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων. Η οικονομική ανάλυση έγινε με βάση τους χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες οι οποίοι προέκυψαν από τις οικονομικές καταστάσεις των ναυτιλιακών εταιρειών για την τελευταία πενταετία, με στόχο την αξιόπιστη μελέτη για την οικονομική πορεία έως και την ολοκλήρωση των αυστηρών περιοριστικών μέτρων. Τέλος, με την μέθοδο τις οριζόντιας ανάλυσης πραγματοποιήθηκε η διαχρονική σύγκριση των εταιρειών ως προς το κεφάλαιο κίνησης, σε σχέση πάντα με το προηγούμενο έτος, αλλά και μεταξύ των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε όμοια είδη πλοίων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά