Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διαχείριση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων: μέθοδοι ανακύκλωσης και επανάκτησης υλικών

Tsagkouros Theodoros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/33851F6C-7D9C-4407-8907-2BFC774C278E
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Θεόδωρος Τσάγκουρος, "Διαχείριση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων: μέθοδοι ανακύκλωσης και επανάκτησης υλικών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91561
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά την διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (e-waste) μέσω διαδικασιών ανακύκλωσης. Η ραγδαία αύξηση του όγκου των e-waste αναδεικνύεται ως μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια λόγω των συνεχών αλμάτων της τεχνολογίας. Η ανακύκλωση των αποβλήτων ΗΗΕ αναγνωρίζεται μία από τις καλύτερες μεθόδους αντιμετώπισης του αυξανόμενου όγκου αποβλήτων και επανάκτησης πολύτιμων υλικών. Αφορά επίσης ένα ευρύ φάσμα φυσικών, θερμικών και χημικών διαδικασιών διαχωρισμού των δομικών υλικών και ανακύκλωσης αυτών με σκοπό την επανάκτησή τους. Ιδιαίτερο κομμάτι του συνολικού προβλήματος εμφανίζεται η διαχείριση των αποβλήτων φωτοβολταϊκών πάνελ. Στην παγκόσμια προσπάθεια ενεργειακής μετάβασης η χρήση των PV πάνελ αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς. Καθώς όμως τα πάνελ έχουν πεπερασμένο χρόνο ζωής, εξίσου σημαντικοί είναι οι τρόποι διαχείρισης τους όταν φτάνουν στο End of Life (EoL) τους. Ομοίως με τη γενική έννοια των αποβλήτων ΗΗΕ, οι διαδικασίες ανακύκλωσης των πάνελ έχουν φυσικό, θερμικό ή χημικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στην επανάκτηση πολύτιμων υλικών. Η αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων απαιτεί ολιστική προσέγγιση και διεθνή συνεργασία. Έτσι οι διακρατικές συμφωνίες και τα κανονιστικά πλαίσια παίζουν σημαντικό ρόλο σε όλα τα στάδια της ζωής των προϊόντων και στοχεύουν στην υιοθέτηση κυκλικών μοντέλων βασισμένα στην ανακύκλωση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά