Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ελληνική οικονομική κρίση: Μια κατανοητή προσέγγιση

Savvas-Gkantakas Athanasios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/DAC3DCD7-D918-4DF0-BF35-B2933CD071EF
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αθανάσιος Σάββας-Γκαντάκας, "Ελληνική οικονομική κρίση: Μια κατανοητή προσέγγιση ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91563
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η οικονομική κρίση που διήνυσε η Ελλάδα την τελευταία και πλέον δεκαετία, επηρέασε το σύνολο των Ελλήνων, συνεχίζει να επηρεάζει την καθημερινότητά τους μέχρι σήμερα και, αναμφίβολα, αποτελεί ένα ιδιαίτερα φορτισμένο ζήτημα. Στην παρούσα, λοιπόν, εργασία θα επιχειρηθεί μία κατανοητή ανάλυση των πραγματικών οικονομικών δεδομένων, που οδήγησαν στην κρίση και τον τρόπο με τον οποίο έγινε η προσπάθεια να αντιμετωπιστεί. Στην εργασία που ακολουθεί θα αναφερθούν τα οικονομικά δεδομένα και γεγονότα, δίχως πολιτικές ή ιδεολογικές αναφορές. Σαφώς, οικονομία και πολιτική είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, ωστόσο, δε θα γίνει καμία προσπάθεια πολιτικής τοποθέτησης. Κάθε τέτοια αναφορά θα εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς οικονομικής ανάλυσης. Το αντίστοιχο, θα λάβει χώρα και όσον αφορά στις προσωπικές απόψεις του συγγραφέα, οι οποίες θα απουσιάζουν κατά το δυνατόν. Ο αναγνώστης, λοιπόν, δύναται από την ανάλυση αυτή, να δημιουργήσει τα δικά του συμπεράσματα.Αρχικά, λοιπόν, παρουσιάζονται τα αίτια που οδήγησαν στην κρίση χρέους για την Ελλάδα. Ειδικότερα, γίνεται μία ανάλυση των δημοσιονομικών μεγεθών και ακολουθεί η διαχρονική ανάλυσή τους για 50 έτη πριν από την ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα των μνημονίων, με τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτή.Στη συνέχεια, πραγματεύεται η ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα του 1ου μνημονίου. Εξηγείται, πως η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση επηρέασε την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και οδήγησε σε κατάσταση επικείμενης χρεοκοπίας. Ακολουθεί, η περίοδος κατά την οποία η Ελλάδα ζήτησε επισήμως την συνδρομή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των Ευρωπαίων Εταίρων, καθώς και τα προγράμματα που έλαβαν χώρα ως 1ο μνημόνιο. Εξηγούνται τα αποτελέσματα αυτού, οι πραγματικοί του στόχοι και εξάγονται τα αναγκαία συμπεράσματα.Ακολούθως, εξετάζεται η ένταξη της Ελλάδος στο 2ο μνημόνιο. Για την κατανόηση του προγράμματος αυτού, παρουσιάζονται κάποιες απαραίτητες γνώσεις όπως η ανακοίνωση του Deauville και η συνθήκη του Μάαστριχ. Στη συνέχεια, περιγράφεται το κούρεμα του ελληνικού χρέους, γνωστό ως PSI, για το χρέος προς τους ιδιώτες, τις ελληνικές τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία. Παρουσιάζεται ο απολογισμός του προγράμματος, καθώς καιτο υποπρόγραμμα που έλαβε χώρα λίγο αργότερα. Αναλύονται τα αποτελέσματα του προγράμματος για την Ελλάδα και ακολουθούν τα συμπεράσματα.Αργότερα, παρουσιάζονται κάποιες θεμελιώδεις διαπιστώσεις, ώστε να πραγματοποιηθεί η σύνδεση μεταξύ του προηγούμενου και του επόμενου κεφαλαίου, το οποίο περιλαμβάνει την διαπραγμάτευση του 2015. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, αναλύεται η πορεία στην οποία είχε εισέλθει η Ελλάδα και η μεταχείριση της από την Ευρώπη, μαζί με τα αποτελέσματα αυτής. Εν συνεχεία, εξηγείται η ενδεδειγμένη λύση, με βάση τη διεθνή εμπειρία. Πρόσθετα, αναγνωρίζονται οι ευθύνες της Ελλάδας που οδήγησαν στην οικονομική δεινότητα. Στο σημείο αυτό, αναγκαία θεωρείται η αναφορά στην κερδοσκοπία των θεσμών έναντι της χώρας, καθώς και το κλίμα ρήξης που είχε δημιουργηθεί.Το τελευταίο τμήμα της εργασίας ξεκινά με αναφορές στην περίοδο πριν την διαπραγμάτευση του 2015. Ακολουθεί, η ίδια η διαπραγμάτευση και οι βάσεις αυτής για την ελληνική πλευρά. Αργότερα, γίνεται μία σύντομη αναφορά στο δημοψήφισμα, τα capital controls και, εν τέλει, την συνθηκολόγηση. Αποτέλεσμα αυτής, αποτέλεσε το 3o μνημόνιο. Ακολουθούν οι υποχρεώσεις και οι απολαβές από αυτό. Τέλος, επιχειρείται μία προσέγγιση του κόστους της διαπραγμάτευσης αυτής για τη χώρα.Η εργασία αυτή, ολοκληρώνεται παρουσιάζοντας τα γενικότερα συμπεράσματα για την Ελλάδα σε επίπεδο αριθμών, αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά