Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Κατεργασιμότητα μεταλλικών υλικών κατά την τόρνευση

Bikakis Michail

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5EF8F97A-52ED-4916-959D-7F82DED22D4B
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μιχαήλ Μπικάκης, “ Κατεργασιμότητα μεταλλικών υλικών κατά την τόρνευση”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91575
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην εργασία «Κατεργασιμότητα μεταλλικών υλικών κατά την τόρνευση» θα γίνει ανάλυση της κατεργασιμότητας των ευρέως χρησιμοποιούμενων κατεργαζόμενων μεταλλικών υλικών περιλαμβάνοντας βέλτιστες συνθήκες ανά γεωμετρία και υλικό κοπτικών εργαλείων.Πιο συγκεκριμένα, αρχικά θα γίνει μία καταγραφή των ευρέως χρησιμοποιούμενων κατεργαζόμενων υλικών και κοπτικών εργαλείων και στη συνέχεια συνδυάζοντας τα κατεργαζόμενα υλικά και τα κοπτικά εργαλεία θα μελετηθούν οι βέλτιστες συνθήκες κοπής για κατεργασία τόρνευσης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά