Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μαθηματική πρόβλεψη ηλιακής ακτινοβολίας με χρήση νευρωνικών δικτύων: Εφαρμογή σε πράσινα ενεργειακά συστήματα

Kalaitzaki Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E67BD74B-712B-4C1A-870F-08469FAB01D0
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Καλαϊτζάκη, "Μαθηματική πρόβλεψη ηλιακής ακτινοβολίας με χρήση νευρωνικών δικτύων: Εφαρμογή σε πράσινα ενεργειακά συστήματα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91579
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στις μέρες μας είναι επιτακτική η ανάγκη της διαφοροποίησης του τρόπου ζωής μας, καθώς έχει προκαλέσει κατά βάση μια σύγχυση τόσο στην ατμόσφαιρα όσο και στην βιοποικιλότητα του πλανήτη μας. Καλούμαστε λοιπόν να αναθεωρήσουμε και να ακολουθήσουμε έναν πιο οικολογικό τρόπο ζωής, τόσο σε ατομικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο, έτσι ώστε να επιτευχθούν σημαντικές μειώσεις στα ποσοστά των αέριων ρύπων που προέρχονται από ανθρώπινες ενέργειες. Για να πραγματοποιηθούν όμως τα παραπάνω, πέρα από την προσωπική συνείδηση, είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν περαιτέρω οι τεχνολογίες των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που θα δύνανται να προωθήσουν την πράσινη ενέργεια στον επιχειρηματικό τομέα. Με γνώμονα τα παραπάνω, στην εν λόγω εργασία παρουσιάζεται μία ολιστική μεθοδολογία ανάπτυξης ενός μοντέλου πρόβλεψης ηλιακής ακτινοβολίας το οποίο μπορεί να αποτελέσει την βάση για την αποδοτική λειτουργία φωτοβολταϊκών συστημάτων συνδεδεμένων σε πρότυπες ενεργειακές μονάδες (όπως τα θερμοκήπια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας κ.α.). Ειδικότερα, το μοντέλο πρόβλεψης αναπτύσσεται μέσω ενός νευρωνικού δικτύου, το οποίο με χρήση καιρικών δεδομένων προηγούμενων ετών, εκπαιδεύεται και διεκπεραιώνει την πρόβλεψη της ηλιακής ακτινοβολίας. Χρησιμοποιούνται δεδομένα πέντε ετών (2016-2020), τα τέσσερα πρώτα έτη χρησιμοποιούνται στο στάδιο της εκπαίδευσης, ενώ το πέμπτο και τελευταίο έτος είναι αυτό για το οποίο εκτελούνται οι προβλέψεις. Το μοντέλο πραγματοποιεί συνολικά πέντε προβλέψεις, μία για κάθε εποχή και μία για ολόκληρο το έτος. Τέλος, τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από την πρόβλεψη του νευρωνικού δικτύου συγκρίνονται με τα πραγματικά δεδομένα και γίνεται αξιολόγηση της αποδοτικότητας καθώς και της ορθότητας των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από το νευρωνικό δίκτυο. Η αποδοτικότητα και η ορθότητα της λειτουργίας του νευρωνικού δικτύου κρίνεται μέσω της σύγκρισης των πραγματικών και των προβλεπόμενων τιμών καθώς και από τα σφάλματα, τόσο το απόλυτο όσο και το σχετικό, που εμφανίζονται στην κατακλείδα της διπλωματικής αυτής. Στην εργασία αυτή η πρόβλεψη έχει ως απώτερο σκοπό να υποβοηθήσει και να προτρέψει έναν επιχειρηματία στο να επενδύσει στην πράσινη επιχειρηματικότητα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά