Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διερεύνηση τεχνικών παραμέτρων εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάρκων σε τρεις ελληνικές πόλεις

Lalanitis Andreas

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8B55BDE2-436C-4CCE-93C8-07ED2BBEE87C
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ανδρέας Λαλανίτης, "Διερεύνηση τεχνικών παραμέτρων εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάρκων σε τρεις ελληνικές πόλεις ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91586
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η εισαγωγή σε βασικές γνώσεις όσον αφορά το λογισμικό RETScreen Expert καθώς και η διερεύνηση τεχνικών παραμέτρων εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 10kW σε τρείς ελληνικές πόλεις, Χανιά Πάτρα και Κοζάνη. Στα πρώτα κεφάλαια 1&2, γίνεται αναφορά σε βιβλιογραφικά στοιχεία που αφορούν το λογισμικό, στη συνέχεια πληροφορίες για το πώς έγινε η εκπόνηση της εργασίας ,τα δεδομένα και τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών πάρκων. Έπειτα στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται η διαδικασία με την οποία έγινε η μελέτη και η καταγραφή των δεδομένων που συλλέχθηκαν για κάθε μια περιοχή ξεχωριστά και τέλος στο κεφάλαιο 4 τα γενικά συμπεράσματα και η επιλογή της πλέον αποδοτικής λύσης. Για κάθε περιοχή έγινε έρευνα εγκατάστασης για 5 διαφορετικούς τύπους φωτοβολταϊκών ενώ για κάθε τύπο υπήρχαν και διαφορετικοί κατασκευαστές και μοντέλα ώστε να υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο φάσμα σύγκρισης και να φανεί ποια διάταξη είναι η πιο αποδοτική και κερδοφόρα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά