Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων που δημιουργούν βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα

Tzika Konstantina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B3641B04-BD83-45D3-8E4C-3FF1D95AD0BC
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνα Τζίκα, "Χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων που δημιουργούν βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91613
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων που δημιουργούν βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις που επιλέχθηκαν για ανάλυση, έχουν εφαρμόσει τα κριτήρια ESG (Environmental, Social, Governance) στις επενδύσεις τους. Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε όρους όπως το SRI (Social Responsible Investment) και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, φαινόμενα τα οποία εξίσου στοχεύουν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων. H μελέτη αυτή, πραγματοποιήθηκε για τα έτη 2017, 2018 και 2019 σε 29 επιχειρήσεις συνολικά. Οι επιχειρήσεις αυτές κατατάσσονται σε 15 διαφορετικούς κλάδους και ταυτόχρονα, γίνεται αναφορά για τη συνεισφορά των κλάδων αυτών στη βιωσιμότητα. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένοι χρηματοοικονομικοί δείκτες για την αξιόπιστη μελέτη και ανάλυση της πορείας κάθε επιχείρησης, μέσα στην τριετία. Επί προσθέτως, έγινε χρήση του τύπου της Μέσης Ποσοστιαίας Μεταβολής, ώστε να γίνει διαχρονική ανάλυση κάθε δείκτη σε κάθε επιχείρηση. Τέλος, παρουσιάζονται τα συνολικά συμπεράσματα και αποτελέσματα της εργασίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά