Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χρηματοοικονομική ανάλυση του αεροπορικού κλάδου στην Ευρώπη κατά την περίοδο 2015-2019 και κατάταξη των αεροπορικών εταιριών με τη χρήση πολυκριτήριας μεθόδου ανάλυσης

Antonakakis Ioannis-Christos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3D27EB71-FF67-4D3D-AF9D-4667913686F2
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης-Χρήστος Αντωνακάκης, "Χρηματοοικονομική ανάλυση του αεροπορικού κλάδου στην Ευρώπη κατά την περίοδο 2015-2019 και κατάταξη των αεροπορικών εταιριών με τη χρήση πολυκριτήριας μεθόδου ανάλυσης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτη https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91628
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση του αεροπορικού κλάδου στην Ευρώπη κατά την περίοδο 2015 έως 2019. Η μελέτη του κλάδου θα πραγματοποιηθεί με την ανάλυση ενός δείγματος που αποτελείται από έντεκα (11) αεροπορικές εταιρίες. Η ανάλυση θα πραγματοποιηθεί με χρήση κατάλληλων χρηματοοικονομικών δεικτών. Στόχος είναι η αξιόπιστη μελέτη και ανάλυση της οικονομικής πορείας του κλάδου, για την χρονική περίοδο που προαναφέρθηκε. Επιπλέον, με βάση τις επιδόσεις των αεροπορικών σε συγκεκριμένους δείκτες θα εφαρμοστεί η πολυκριτήρια μέθοδος ανάλυσης PROMETHEE II,με την οποία θα προκύψει η τελική κατάταξη των εταιριών. Τέλος, θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των συνολικών αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων, που θα προκύψουν από την μελέτη αυτή για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά