Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Τεχνική μελέτη υδραυλικού ανελκυστήρα κτηρίου

Katsifarakis Eftychios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/94353412-C1BC-4B5E-ACAE-77C927D167D2
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευτύχιος Κατσιφαράκης, "Τεχνική μελέτη υδραυλικού ανελκυστήρα κτηρίου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91639
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία προσδιορίστηκε ο τρόπος λειτουργίας του μηχανικού και του υδραυλικού ανελκυστήρα, τα στοιχεία αυτών και πώς αυτά συνεργαζόμενα μεταξύ τους φέρουν εις πέρας την αποστολή του ανελκυστήρα: Την μεταφορά επιβατών ή/ και φορτίων. Γνώμονα για την εργασία αυτή αποτέλεσαν οι αρμόδιες Ευρωπαϊκές οδηγίες & ΦΕΚ, τα οποία περιγράφουν αναλυτικά τις οδηγίες, δοκιμές και διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται στην κατασκευή οποιουδήποτε ανελκυστήρα, επιβατηγού ή/και φορτίων. Αναλυτικότερα, στο Κεφάλαιο 1 πραγματοποιήθηκε μια σύντομη ιστορική αναδρομή από την κατασκευή των πρώτων διατάξεων που μετέφεραν επιβάτες έως και τη σημερινή περίοδο στην οποία ο ανελκυστήρας κατέχει μια εξέχουσα θέση στην καθημερινότητα όλου του κόσμου. Έπειτα έγινε διάκριση των τύπων των ανελκυστήρων ανάλογα με διάφορα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τους όπως ταχύτητα, βασική αρχή λειτουργίας και λοιπά. Στα Κεφάλαια 2 & 4 αναλύθηκαν τα στοιχεία που απαρτίζουν τον μηχανικό και τον υδραυλικό ανελκυστήρα αντίστοιχα καθώς και ο τρόπος λειτουργίας αυτών. Κάθε στοιχείο εξετάζεται ως προς τον σκοπό που επιτελεί και ως προς την συμμόρφωση του με τα ΦΕΚ και τις Ευρωπαϊκές οδηγίες οι οποίες υποδεικνύουν την δομή και την λειτουργία του. Η συμμόρφωση κάθε εξαρτήματος με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες καθώς και ολόκληρης της κατασκευής, είναι επιτακτική ανάγκη για την πιστοποίηση του ανελκυστήρα ως προς την ασφάλεια του. Στα Κεφάλαια 3 & 5 έγινε τεχνική μελέτη ενός μηχανικού MRL και ενός υδραυλικού ανελκυστήρα αντίστοιχα. Η μελέτη περιλαμβάνει έλεγχο δυνάμεων και τάσεων που ασκούνται στην κατασκευή κατά την λειτουργία της και έλεγχο αντοχής στις ασφαλιστικές διατάξεις: Κάθε εξάρτημα που συμμετέχει στην κίνηση & ακινητοποίηση της διάταξης εξετάστηκε ως προς την αντοχή του και την ασφάλεια του όπως επιβάλλουν τα αρμόδια πρότυπα. Τέλος, στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση αυτής της εργασίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά