Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ο κομβικός ρόλος των παραγόντων ESG στον επαναπροσδιορισμό του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η περίπτωση των επιχειρήσεων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Iakovidis Antonios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/93F44662-D185-4DF7-8C10-3EF5D18B9A14
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αντώνιος Ιακωβίδης, "Ο κομβικός ρόλος των παραγόντων ESG στον επαναπροσδιορισμό του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η περίπτωση των επιχειρήσεων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91653
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η διπλωματική εργασία επιδιώκει την κατανόηση του τρόπου διαμόρφωσης των ESG δεικτών, εξετάζει την σημασία και τους λόγους που καθιστούν απαραίτητη την ενσωμάτωση της λογικής που προβάλλει το τρίπτυχο ESG στις επιχειρήσεις, καθώς και μελετά πώς μέσω της χρήσης αυτού μπορεί να επιτευχθεί μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους των επιχειρήσεων και κατά συνέπεια βελτίωση της βιωσιμότητάς τους και της δυναμικής τους για περαιτέρω μελλοντική ανάπτυξη. Η αξιολόγηση των δεικτών βιωσιμότητας των επιχειρήσεων με παράλληλη εφαρμογή της υφιστάμενης επιστημονικής μεθοδολογίας θα βοηθήσει στη διάκριση εκείνων των παραμέτρων που διαδραματίζουν σοβαρό ρόλο στις συμπεριφορές και στον τρόπο που η εκάστοτε επιχείρηση μπορεί μέσω της πολιτικής της να επηρεάσει τις εξελίξεις και να οδηγήσει σε διαφορετικά αποτελέσματα. Η εργασία θα εστιάσει στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ίσως τον πιο επίκαιρο κλάδο της εποχής της κλιματικής κρίσης. Στόχος είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων δεικτών ESG να αξιολογούν ορθά τις επιχειρήσεις του κλάδου, παρουσιάζοντας τις όποιες αδυναμίες και προτείνοντας εναλλακτικές προτάσεις – παραμέτρους πάνω στις οποίες θα μπορούσαν να προσαρμοσθούν οι δείκτες για να παρέχουν αξιόπιστες πληροφορίες στους θεσμικούς επενδυτές για τον συγκεκριμένο κλάδο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά