Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η χρήση της μεθανόλης ως εναλλακτικός φορέας παραγωγής ενέργειας και καυσίμων

Stavroulakis Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6332581A-0865-42B5-AFE7-6679A80F2951
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Σταυρουλάκης, "Η χρήση της μεθανόλης ως εναλλακτικός φορέας παραγωγής ενέργειας και καυσίμων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91670
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τους κύριους και βασικότερους τρόπους παραγωγής μεθανόλης την δεδομένη στιγμή της εποχής μας, καθώς και με την χρήση της μεθανόλης ως εναλλακτικού φορέα παραγωγής ενέργειας και καυσίμων. Οι διεργασίες που αναλύονται στην εργασία αυτή είναι από τις πλέον βασικές και γνωστές έως και τώρα. Σαφέστατα, και αναμένεται στο μέλλον η επέκταση τους με πιο προηγμένες μεθόδους.Αρχικά, εξετάζεται η διεργασία παραγωγής μεθανόλης από Άνθρακα (Άνθρακας– προς-Μεθανόλη) ή με την αγγλική ορολογία Coal-To-Methanol (CTM) όπως είναι παγκοσμίως γνωστό. Η έρευνα που παρουσιάζεται περιστρέφεται γύρω από τις ενεργειακές απαιτήσεις της διεργασίας Coal-To-Methanol, από τις οικονομικές απαιτήσεις, καθώς και από τις περιβαλλοντικές συνέπειες που χαρακτηρίζουν την παραπάνω διεργασία που αναφέρθηκε (CTM).Έπειτα, ερευνάται η διεργασία παραγωγής μεθανόλης από Βιομάζα (Βιομάζα – προς -Μεθανόλη) ή Biomass-To-Methanol (BTM) όπως είναι ευρέως γνωστό στην αγγλική ορολογία. Η ανάλυση που γίνεται, εστιάζει στις ενεργειακές απαιτήσεις της διεργασίας Biomass-To-Methanol, τις οικονομικές απαιτήσεις καθώς και τις περιβαλλοντικές συνέπειες που προκύπτουν από την διεργασία που αναλύθηκε.Σε επόμενο στάδιο της εργασίας, εξετάζονται οι κυριότεροι τρόποι παραγωγής ενέργειας από μεθανόλη. Στο στάδιο αυτό διακρίνονται δυο τρόποι παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μεθανόλη και αφορούν τις τεχνολογίες κυψελών καυσίμου. Οι δύο αυτές τεχνολογίες είναι οι εξής i) κυψέλες καυσίμου απευθείας τροφοδοσίας μεθανόλης (DMFC) και ii) κυψελών καυσίμου με αναμόρφωση μεθανόλης και παραγωγή υδρογόνου.Τα κύρια χαρακτηριστικά τους αναδεικνύονται και συγκρίνονται στο κεφάλαιο αυτό. Τέλος, εξετάζεται η χρήση της μεθανόλης ως εναλλακτικό καύσιμο για κινητήρες εσωτερικής καύσης (εναλλακτικό καύσιμο). Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται η ανάμειξη μεθανόλης σε συμβατικά καύσιμα όπως η βενζίνη και το πετρέλαιο ,σε μικρά μίγματα μεθανόλης και παρουσιάζεται το αποτύπωμα που έχουν στην απόδοση του κινητήρα και στους αέριους ρύπους που εκπέμπει η εξάτμιση του κινητήρα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά