Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη επενδυτικού επιχειρηματικού σχεδίου για εταιρεία τροφίμων ενός ομίλου

Karrer Alexia-Eirini-Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/BEF8D83B-A771-412A-9A1D-6CEFEAE97461
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αλεξία-Ειρήνη-Μαρία Καρρέρ, "Ανάπτυξη επενδυτικού επιχειρηματικού σχεδίου για εταιρεία τροφίμων ενός ομίλου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91676
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Μέσω της διπλωματικής εργασίας επιδιώκεται η ανάπτυξη και σύνθεση ενός επιχειρηματικού πλάνου, για τον τομέα των τροφίμων ενός ομίλου, εξετάζοντας τον ανασχεδιασμό της παραγωγικής διαδικασίας των προϊόντων. Επίσης, η μελέτη αυτή αποσκοπεί στην αξιολόγηση της πορείας της επιχείρησης στα πλαίσια της Χρηματοοικονομικής ανάλυσης, με την χρήση δεικτών και στην σύγκρισή της με παρεμφερείς εταιρίες του ίδιου τομέα. Η σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου αποτελεί το κατευθυντήριο εργαλείο για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης, καθώς επίσης, στην σημερινή εποχή η βιωσιμότητά της εξαρτάται από αυτό, λόγω του αυξανόμενου ανταγωνισμού. Δέκτες των ωφελειών της προαναφερόμενης έρευνας είναι αφενός οι διαχειριστές του ομίλου και, αφετέρου, ο συντάκτης και οι αναγνώστες του, εφόσον αποτελεί πηγή γνώσης βασικών στοιχείων επιχειρηματικότητας. Αρχικά, θα γίνει μια περιγραφή του ομίλου, του οράματός του και της γενικής φιλοσοφίας της εταιρίας, περιγράφοντας στην συνέχεια, τον τομέα που αφορά τα τρόφιμα. Επίσης, θα τεθεί εισαγωγή όσον αφορά τον ορισμό του επιχειρηματικού σχεδίου, τα οφέλη που παρέχει και την σημερινή στάση των επιχειρήσεων ως προς την εκπόνησή του. Στην συνέχεια, θα λάβει αναλυτική περιγραφή του σχεδίου, το οποίο θα βασιστεί στα χαρακτηριστικά (όπως υπάλληλοι, διοίκηση), στους στόχους της εταιρίας και στα χρηματοοικονομικά στοιχεία της. Οι πληροφορίες αυτές θα αντληθούν από τα οικονομικά έγγραφα της εταιρίας, καθώς και από την συνεργασία με τους αρμόδιους υπαλλήλους της επιχείρησης. Εν συνεχεία, θα παρουσιαστούν τα πορίσματα, τα οποία θα προκύψουν, θα σχολιαστούν βάσει των απαιτήσεων των διαχειριστών του ομίλου και των αναγκών του καταναλωτικού κοινού. Επιπροσθέτως, θα ακολουθήσει χρηματοοικονομική ανάλυση του ισολογισμού και των δεικτών, τόσο της ενδιαφερόμενης εταιρίας, όσο και άλλων επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου, ώστε να αποτιμηθεί μια μακροσκοπική εικόνα του ομίλου ως προς την συλλογική πορεία των ανταγωνιστικών εταιριών. Τα αποτελέσματα, τα οποία αναμένεται να προκύψουν, θα αφορούν την αξιολόγηση του επιχειρηματικού πλάνου, δηλαδή κατά πόσο είναι εφικτό, πόσα κέρδη θα αποφέρει συγκριτικά με τα χρέη που πρέπει να αποπληρωθούν και αν συμβαδίζει με την πορεία της επιχείρησης ως τώρα. Τέλος, θα παρουσιαστούν τα μειονεκτήματα της επιχείρησης βάσει των χρηματοοικονομικών δεδομένων και διάφοροι τρόποι αντιμετώπισής τους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά