Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών σε ξενοδοχείο 5 αστέρων

Kostic Kristina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1BEDEDCC-0A4A-427E-8591-CE59DE327D82
Έτος 2022
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Kristina Kostic, "Μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών σε ξενοδοχείο 5 αστέρων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91751
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να διερευνήσει την ικανοποίηση των πελατών για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται σε ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων στη Ρόδο. Για τον σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώθηκε από τους πελάτες του ξενοδοχείου. Για τη διεξοδική μελέτη των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου και την στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ΜUSA, και για την εξέταση των διαστάσεων ποιότητας και του χάσματος μεταξύ προσδοκιών και αντιλήψεων χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο SERVQUAL. Το συμπέρασμα της εργασίας αυτής είναι ότι η βασική μεταβλητή που επηρεάζει με μεγαλύτερο βαθμό την ικανοποίηση των πελατών στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο πέντε αστέρων στη Ρόδο είναι το προσωπικό, η συμπεριφορά του και οι υπηρεσίες που προσφέρει. Έπονται οι υπόλοιποι παράγοντες, όπως η αξιοπιστία, η ασφάλεια, το φαγητό και το ποτό, οι εγκαταστάσεις και τα υλικά.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά