Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση κύκλου ζωής υπεράκτιου αιολικού πάρκου

Argyri Agni

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3BF9C0D5-45E1-4561-9AC3-3184523DF940
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αγνή Αργυρή, "Ανάλυση κύκλου ζωής υπεράκτιου αιολικού πάρκου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91833
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να αποτελέσουν λύση στο πρόβλημα παραγωγής ενέργειας με πιο φιλικά περιβαλλοντικό τρόπο κυρίως λόγω των χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η αιολική ενέργεια, και πιο συγκεκριμένα η αξιοποίηση του ανέμου στις θαλάσσιες περιοχές εξελίσσεται ραγδαία την τελευταία δεκαετία σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ελλάδα είναι σε φάση επανεκκίνησης των διαδικασιών για την κατασκευή υπεράκτιων αιολικών πάρκων (ΥΑΠ). Όπως και με τα χερσαία αιολικά πάρκα έτσι και με τα ΥΑΠ μπορεί να υπάρξουν ανησυχίες σχετικά με το κατά πόσο η δημιουργία τους μπορεί να έχει αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ανεξάρτητα από τις δυνητικά θετικές επιπτώσεις που έχουν στην μετρίαση της κλιματικής αλλαγής.Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση κύκλου ζωής (ΑΚΖ) των υπεράκτιων αιολικών πάρκων. Η ΑΚΖ είναι μια τυποποιημένη μέθοδος η οποία με συστηματικό τρόπο αναλύει και καταγράφει τις εισροές (υλικά και ενέργεια) και εκροές (απόβλητα και εκπομπές) που λαμβάνουν χώρα σε όλη την διάρκεια ζωής ενός προϊόντος από την εξόρυξη των πρώτων υλών, την κατασκευή/παραγωγή, χρήση και απόρριψη του και το οποίο μπορεί να εκτιμήσει τις δυνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες.Η περίπτωση προς μελέτη αφορά σε ΥΑΠ που προγραμματίζεται να κατασκευαστεί κοντά σε νησί του Ελλαδικού χώρου στο οποίο υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες ανέμου που σχετίζονται με την απόδοση του ΥΑΠ και σύμφωνα με περιορισμούς σχετικά με την ναυσιπλοϊα, ύπαρξη προστατευόμενων περιοχών κτλ. Η ΑΚΖ θα εξετάσει διαφορετικά σενάρια για ΥΑΠ όπως διαμορφώνονται με βάση χαρακτηριστικά του έργου όπως διαφορετικά βάθη, διαφορετικοί τύποι θεμελίωσης. Στο πλαίσιο της εργασίας θα εκτιμηθούν το ανθρακικό αποτύπωμα, καθώς και άλλες κατηγορίες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επιπλέον, θα αναγνωριστούν οι φάσεις και τα μέρη του κύκλου ζωής που συνεισφέρουν περισσότερο στις επιπτώσεις αυτές, καθώς και οι επιλογές που τις μειώνουν.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά