Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προκλήσεις στην υιοθέτηση πολιτικής νοοτροπίας δικαίου σε επιχειρησιακές υπηρεσίες αιχμής και οι επιδράσεις της στην ασφάλεια

Kougioumoutzi Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/79B2060D-2DB1-4EE1-9CC4-CDE14990AD80
Έτος 2022
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Κουγιουμουτζή, "Προκλήσεις στην υιοθέτηση πολιτικής νοοτροπίας δικαίου σε επιχειρησιακές υπηρεσίες αιχμής και οι επιδράσεις της στην ασφάλεια", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91919
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να αναλυθεί η έννοια της «Νοοτροπίας Δικαίου» (Just Culture), η οποία υποστηρίζει μια κουλτούρα ισορροπίας ανάμεσα στη λογοδοσία και τη δίκαιη αντιμετώπιση για λάθη κατά τη διάρκεια της εργασίας μέσα σε έναν οργανισμό. Υποστηρίζεται η μη τιμωρία των επιχειρησιακών κυρίως χειριστών «πρώτης γραμμής» εξαιρουμένων όμως περιπτώσεων βαριάς αμέλειας, δόλου ή καταστροφικών πράξεων. Η κουλτούρα αυτή υποστηρίζεται ότι βελτιώνει την ασφάλεια εντός πολύπλοκου οργανισμού, ενώ κυρίαρχο στοιχείο της είναι η αναφορά περιστατικών ασφαλείας. Παρουσιάζονται θεωρητικές προσεγγίσεις που αφορούν στα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας, ενώ συνοπτικά παρουσιάζονται θεωρητικές προσεγγίσεις για το ανθρώπινο λάθος αλλά και η επίδραση μεροληψιών όπως αυτή της εκ των υστέρων γνώσης (hindsight). Ερευνάται η έννοια της Νοοτροπίας Δικαίου ενώ παρουσιάζεται το νομικό πλαίσιο με επικέντρωση στον ΕΚ376/2014. Επιπλέον παρουσιάζονται προκλήσεις για την εφαρμογή της Νοοτροπίας Δικαίου εντός ενός οργανισμού αλλά και εκτός σε περίπτωση δικαστικής διαδικασίας. Παρουσιάζεται έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγια εντός της ΥΠΑ/ΓΔΦΠΥΑΝ, καθώς και συνεντεύξεις προσωπικού αλλά και δικαστικών λειτουργών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά