Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη προκαταλήψεων και μεροληψιών στη λήψη αποφάσεων

Tetradi Panagiota

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/79AAFAA2-AFCB-470C-B3E7-27B54E282336
Έτος 2021
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παναγιώτα Τετράδη, "Μελέτη προκαταλήψεων και μεροληψιών στη λήψη αποφάσεων ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92013
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Δεδομένης της σημαντικότητας του ψυχισμού στην καθημερινότητα μας, η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία θα εστιάσει στην διανοητική διαφοροποίηση των στελεχών διοίκησης όταν καλούνται να λάβουν αποφάσεις που επηρεάζουν την εξέλιξη την πορεία και την απόδοση της επιχείρησης. Μετά την ολοκλήρωση της παρούσας διπλωματικής ο αναγνώστης θα είναι ικανός να αντιληφθεί την βαρύτητα της ευθύνης που έχει κάθε διοικητικό στέλεχος στη λήψη αποφάσεων σε μια επιχείρηση και την σημασία του κάθε διοικητικού στελέχους στο ευρύ φάσμα της επιχείρησης.Στη πρώτη ενότητα θα αναλύσουμε μέσα από βιβλιογραφικές αναφορές την σημασία των πληροφοριών και τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων. Θα προβάλλουμε μοντέλα που συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων και συνθήκες που εντός της επιχείρησης μπορούν να μας επηρεάσουν, θα προσδιοριστεί η έννοια της πληροφορίας και θα προβληθεί ο κυρίαρχος ρόλος που διαδραματίζει στη λήψη αποφάσεων.Στην δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται μια βιβλιογραφική ανάλυση στο θεωρητικό πλαίσιο ερμηνείας των αποφάσεων βάσει συμπεριφοράς (Behavioral Decision Research), η οποία θα αναλυθεί και στα υπόλοιπα κεφάλαια.Στην τρίτη ενότητα θα γίνει μια αναφορά στο ατομικό επίπεδο ευθύνης των διοικητικών στελεχών και στα χαρακτηριστικά που απαρτίζουν μια ατομική συμπεριφορά και θα αναφερθεί στο πώς επιτυγχάνεται η διαφοροποίηση.Στο τέταρτο κεφάλαιο θα αναλυθεί η διανοητική συμπεριφορά των διοικητικών στελεχών καθώς και οι γνωστικές μεροληψίες Τα ανωτέρω θα οδηγήσουν στη παρουσίαση της στρατηγικής σκέψης και λήψης αποφάσεων για την υλοποίηση του εκάστοτε στόχου της επιχείρησης.Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι τύποι και οι πηγές προκατάληψης, πώς αυτή επηρεάζει την λήψη αποφάσεων, οι στρατηγικές για την μείωσή της και οι μέθοδοι εκπαίδευσης στην προσέγγιση λήψης των αποφάσεων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά