Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Κοστολόγηση παραγωγικής διαδικασίας ενός εργοστασίου

Katsanevaki Aikaterini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8D76EDA9-0491-4FF8-A115-CAC5866CF245
Έτος 2022
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αικατερίνη Κατσανεβάκη, "Κοστολόγηση παραγωγικής διαδικασίας ενός εργοστασίου", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92051
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η λογιστική του κόστους περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό και τη λειτουργία του συστήματος και των διαδικασιών κοστολόγησης. Σκοπός τους εξάλλου αποτελεί η ικανοποίηση των αναγκών της συγκεκριμένης επιχείρησης. Ο έλεγχος του κόστους, δηλαδή η έρευνα του κατά πόσο το πραγματικό κόστος ανταποκρίνεται στον στόχο που έχει θέσει η επιχείρηση, η ανάλυση και η σύγκρισή του με το κόστος εναλλακτικών προϊόντων, δραστηριοτήτων ή μεθόδων περιλαμβάνονται επίσης στο σύνολο των δραστηριοτήτων. Τα στοιχεία του κόστους μας βοηθούν να καταρτίσουμε όλες τις σχετικές προβλέψεις για το μέλλον του ίδιου του κόστους , του προβλεπόμενου καθώς και άλλων μεγεθών τα οποία είναι απαραίτητα για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.Η επιχείρηση που αναλύουμε είναι η ΑΒΕΑ και η οποία είναι η αρχαιότερη ελαιουργική βιομηχανία στην Ελλάδα, ενώ καταλαμβάνει την 24η θέση στη λίστα των αρχαιότερων βιομηχανιών της χώρας. Η εταιρεία αντιμετωπίζει το θέμα κοστολόγησης της παραγομένων προϊόντων µε μεγάλη σοβαρότητα.Η ροή των πληροφοριών είναι συνεχόμενη αφού όλες οι αγορές, τα έξοδα και τα λοιπά κόστη που επηρεάζουν τη κοστολόγηση καταχωρούνται συνεχώς στο λογισμικό ΕRP που χρησιμοποιείται.Στην παρούσα εργασία θα αναφερθούμε στην έννοια του κόστους, στους σκοπούς και στις βασικές κατηγορίες του καθώς και στην κοστολόγηση ,στους στόχους της, τα πλεονεκτήματα της τις μεθόδους της.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά