Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η μοντέρνα μεσοπολεμική εικονογραφία της ευρύτερης περιοχής της πλατείας Βάθη

Samaras Evangelos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/ED417778-BCC5-4EB7-9289-F8D99BDCFDB4
Έτος 2022
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευάγγελος Σαμαράς, "Η μοντέρνα μεσοπολεμική εικονογραφία της ευρύτερης περιοχής της πλατείας Βάθη", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92129
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η Βάθη αποτελεί σημαντικό τμήμα του μεσοπολεμικού ιστού των Αθηνών, διαθέτοντας μεγάλο αριθμό κτιρίων, τα οποία κατέχουν σημαντικό ρόλο στην εικονογραφία της. Kαταδεικνύουν το αστικό παρελθόν της περιοχής και το βαρυσήμαντο ρόλο της στην ελληνική πρωτεύουσα. Η εγκατάσταση των ανωτέρων οικονομικά στρωμάτων στις κεντρικές περιοχές προσέλκυσε και τα ευρύτερα μεσαία στρώματα, των οποίων οι κατοικίες αποτελούν ένα αξιόλογο απόθεμα παρά τις σημερινές αλλοιώσεις. Η εργασία στοχεύει στην καταγραφή, τεκμηρίωση και διερεύνηση του αρχιτεκτονικού αποτυπώματος του μεσοπολεμικού μοντερνισμού στην εικονογραφία της ευρύτερης περιοχής της πλατείας Βάθη, ενώ παράλληλα θα επιχειρηθεί η συγκρότηση ενός δικτύου μοντέρνων μεσοαστικών κατοικιών στην περιοχή. Αντικείμενο της εργασίας αποτελούν 27 μοντέρνες μεσοπολεμικές κατοικίες που εντοπίστηκαν στις οδούς: Φυλής, Μακεδονίας, Αβέρωφ-Σουρμελή, Μάγερ, Μαιζώνος, Καποδιστρίου, Σωκράτους και Σατωβριάνδου. Η έρευνα θα αποσαφηνίσει το βαθμό επιρροής των κατοικιών στις συνολικές όψεις των δρόμων και αν συνιστούν θύλακα στην περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα εξεταστούν τυχόν μορφολογικές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους. Ο παλαιός λαϊκός χαρακτήρας της Βάθη δεν υφίσταται πλέον και η περιοχή ανάγεται σε συγκοινωνιακό κόμβο και είσοδο για την Αθήνα. Οι σημερινές συνθήκες που επικρατούν επηρεάζουν την περιοχή, αλλά μέσα από την ανάλυση θα προκύψει αν τα μοντέρνα μεσοπολεμικά κτίρια είναι ανθεκτικά σε αυτές.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά