Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάκτηση του δημόσιου χώρου | Αστικός επαναπροσδιορισμός της Βάθη και αξιοποίηση των μοντέρνων μεσοπολεμικών θυλάκων της

Samaras Evangelos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/DE3B4C69-15B4-4569-AB5A-24CA1219D1FB
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευάγγελος Σαμαράς, "Ανάκτηση του δημόσιου χώρου | Αστικός επαναπροσδιορισμός της Βάθη και αξιοποίηση των μοντέρνων μεσοπολεμικών θυλάκων της", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97938
Εμφανίζεται στις Συλλογές
Συσχετίσεις με Άλλα Τεκμήρια

Περίληψη

Η Βάθη αποτελεί σημαντικό τμήμα του μεσοπολεμικού ιστού των Αθηνών, διαθέτοντας μεγάλο αριθμό κτιρίων, τα οποία έχουν καταφανή ρόλο στην εικονογραφία της. Η εργασία στοχεύει στον επαναπροσδιορισμό του αστικού χώρου, παράλληλα με το παρόν μοντέρνο μεσοπολεμικό δίκτυο, όπως αυτό προέκυψε από την ερευνητική εργασία. Επίσης, σκοπός είναι η περιοχή να χαρακτηριστεί ξανά ως τόπος συνάθροισης των κατοίκων και να αλλάξει από κυκλοφοριακό κόμβο σε ενοποιητικό στοιχείο. Η μελέτη αφορά το σύνολο της Βάθη, ενώ επίσης επιλέχθησαν τρία σημεία για περαιτέρω σχεδιαστική ανάλυση. Πιο συγκεκριμένα, είναι η πλατεία Βάθη, το πάρκο Τράιμπερ και ο κενός χώρος έναντι του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, όπου θα τοποθετηθεί κτιριακή δομή. Η επιλογή αυτών των κομβικών σημείων αποσκοπεί στη μελέτη και διαχείριση όλων των κλιμάκων σχεδιασμού. Ο παλαιός λαϊκός χαρακτήρας της Βάθη δεν υφίσταται πλέον και η περιοχή ανάγεται σε συγκοινωνιακό κόμβο και είσοδο για την Αθήνα. Εντούτοις, η πρόταση ανάπλασης επαναπροσεγγίζει τον αστικό χώρο και αναδεικνύει τα ιδιαίτερα στοιχεία της Βάθη.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά